Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 90
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I FSK 359/18 2020-12-04 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Gd 1338/17 M. Niezgódka - Medek (spr.) pisemna interpretacja w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 478/18 2020-12-04 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 859/16 M. Niezgódka - Medek (spr.) podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do marca 2012 r.
I FSK 981/18 2020-12-04 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 787/16 M. Niezgódka - Medek (spr.) podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2011 r.
I FSK 1117/18 2020-12-04 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 702/16 M. Niezgódka - Medek (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od marca do grudnia 2010 r.
I FSK 748/19 2020-12-04 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 803/18 A. Bącal
A. Jakimowicz
I. Najda-Ossowska (spr.)
przedłużenie terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za listopad 2016 r.
I FSK 2221/19 2020-12-04 Sala A niejawne 6110 I SA/Bd 206/19 A. Bącal
D. Mączyński (spr.)
I. Najda-Ossowska
przedłużenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
I FSK 169/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Lu 126/19 M. Niezgódka - Medek (spr.) interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 649/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Wr 618/19 A. Bącal
D. Mączyński (spr.)
I. Najda-Ossowska
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego
I FSK 744/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Gd 1649/19 M. Niezgódka - Medek (spr.) pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 990/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1245/19 A. Bącal
A. Jakimowicz (spr.)
I. Najda-Ossowska
przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za sierpień 2017 r.
I FSK 994/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1244/19 A. Bącal
A. Jakimowicz
I. Najda-Ossowska (spr.)
przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za czerwiec 2017 r.
I FSK 1044/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1246/19 A. Bącal
A. Jakimowicz (spr.)
I. Najda-Ossowska
przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za wrzesień 2017 r.
I FSK 1067/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1087/19 A. Bącal (spr.)
A. Jakimowicz
I. Najda-Ossowska
stwierdzenie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania
I FSK 1070/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1088/19 A. Bącal (spr.)
A. Jakimowicz
I. Najda-Ossowska
odmowa przywrócenia termini do wniesienia odwołania
I FSK 1094/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6110 I SA/Bk 508/20 A. Bącal (spr.)
A. Jakimowicz
I. Najda-Ossowska
odmowa zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za wrzesień 2019 r. na poczet podatku dochodowego od osób fizyczych za 2019 r. i zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za wrzesień 2019 r. a poczet zaległości w podatku od towarów
I FSK 1129/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1000/19 A. Bącal
A. Jakimowicz
I. Najda-Ossowska (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od października 2015 r. do lutego 2016 r.
I FSK 1258/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6119 III SA/Wa 577/20 A. Bącal
D. Mączyński (spr.)
I. Najda-Ossowska
przedłużenie terminu blokady rachunku bankowego
I FSK 1326/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6119 III SA/Wa 423/20 A. Bącal
A. Jakimowicz (spr.)
I. Najda-Ossowska
przedłużenie terminu blokady rachunku bankowego
I GSK 206/18 2020-12-04 Sala A niejawne 6559 VIII SA/Wa 933/16 M. Grzelak (spr.) określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 333/18 2020-12-04 Sala A niejawne 6531 V SA/Wa 1800/16 M. Grzelak (spr.) określenie kwoty dotacji celowej podlegającej zwrotowi do budżetu państwa
I GSK 1091/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6550 III SA/Po 22/20 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
M. Grzelak
I. Janson
odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
I GSK 1092/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6550 III SA/Po 23/20 B. Mleczko-Jabłońska
M. Grzelak
I. Janson (spr.)
odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej
I GSK 1093/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6550 III SA/Po 20/20 B. Mleczko-Jabłońska
M. Grzelak (spr.)
I. Janson
odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GSK 1107/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6550 II SA/Bd 505/19 B. Mleczko-Jabłońska
M. Grzelak (spr.)
I. Janson
prtzyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GSK 1108/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6550 I SA/Ol 17/20 B. Mleczko-Jabłońska
M. Grzelak
I. Janson (spr.)
odmowa przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
I GSK 1109/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6550 I SA/Ol 730/19 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
M. Grzelak
I. Janson
odmowa przyznania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego
I GSK 1110/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6550 I SA/Ol 731/19 B. Mleczko-Jabłońska
M. Grzelak (spr.)
I. Janson
odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
I GSK 1111/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6550 I SA/Ol 732/19 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
M. Grzelak
I. Janson
odmowa przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
I GSK 1128/20 2020-12-04 Sala A niejawne 658/6536 I SAB/Bd 9/19 B. Mleczko-Jabłońska
M. Grzelak
I. Janson (spr.)
bezczynność organu w przedmiocie rozstrzygnięcia o zwrocie nadpłaty abonamentu
I GSK 1611/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6111 I SA/Gd 1339/19 M. Grzelak (spr.) podatek akcyzowy
I GZ 338/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6550 V SA/Wa 1883/18 M. Grzelak (spr.) umorzenie postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej
I GZ 339/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6537 V SA/Wa 665/20 M. Grzelak (spr.) uznanie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione
I GZ 340/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6537 I SA/Bd 187/19 M. Grzelak (spr.) odmowa wszczęcia postępowania w sprawie skargi na zawiadomienie o zmianie wysokości zajętych wierzytelności
I GZ 341/20 2020-12-04 Sala A niejawne 6550 I SPP/Bk 10/20 M. Grzelak (spr.) uchylenie postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej producentom rolnym poszkodowanym przez suszę i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
I OSK 2379/18 2020-12-04 Sala B niejawne 6074 II SA/Sz 233/18 M. Nowicka
M. Borowiec
M. Kotulski (spr.)
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości
I OSK 2733/18 2020-12-04 Sala B niejawne 6031 VII SA/Wa 1404/17 J. Rudnicka
M. Nowicka (spr.)
M. Stojanowski
Zatrzymanie prawa jazdy
I OSK 3033/18 2020-12-04 Sala B niejawne 6031 VII SA/Wa 2132/17 J. Rudnicka
M. Nowicka (spr.)
M. Stojanowski
Zatrzymanie prawa jazdy
I OSK 3381/18 2020-12-04 Sala B niejawne 6031 VII SA/Wa 1385/17 J. Rudnicka
M. Nowicka (spr.)
M. Stojanowski
Skierowanie na badania psychologiczne
I OSK 3382/18 2020-12-04 Sala B niejawne 6031 VII SA/Wa 1386/17 J. Rudnicka
M. Nowicka (spr.)
M. Stojanowski
Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
I OSK 3974/18 2020-12-04 Sala B niejawne 6076 I SA/Wa 1967/17 M. Nowicka (spr.)
M. Borowiec
M. Kotulski
Odmowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu
I ONP 9/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6391/6219 M. Stojanowski (spr.)
Z. Flasińska
J. Rudnicka
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia WSA w Warszawie z dnia 13.06.2019 r. sygn. akt II SA/Wa 318/19 w przedmiocie odmowy zakwalifikowania na liście osób oczekujących na najem lokalu
I OPP 66/20 2020-12-04 Sala B niejawne 658/6192 III SA/Kr 607/19 M. Stojanowski
Z. Flasińska
J. Rudnicka (spr.)
Skarga na przewlekłość postępowania przed WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 607/19 w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści
I OPP 67/20 2020-12-04 Sala B niejawne 659/6320 I OSK 725/19 M. Stojanowski (spr.)
Z. Flasińska
J. Rudnicka
Przewlekłe prowadzenie postępowania przed NSA w sprawie o sygn. I OSK 725/19 dor. przewlekłości organu w sprawie zasiłku okresowego
I OPP 69/20 2020-12-04 Sala B niejawne 659/6320 I OSK 235/19 M. Stojanowski
Z. Flasińska
J. Rudnicka (spr.)
Przewlekłe prowadzenie postępowania przed NSA w sprawie o sygn. I OSK 235/19 skreślenia z listy doktorantów
I OPP 71/20 2020-12-04 Sala B niejawne 658/6192 III SAB/Kr 132/19 M. Stojanowski
Z. Flasińska
J. Rudnicka (spr.)
Skarga na przewlekłość postępowania przed WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 132/19 w przedmiocie bezczynności organu w sprawie udostępnienia akt
I OPP 72/20 2020-12-04 Sala B niejawne 658/6031 VIII SAB/Wa 25/19 M. Stojanowski (spr.)
Z. Flasińska
J. Rudnicka
Skarga na przewleklość postępowania przed WSA w Warszawie sygn. akt VIII SAB/Wa 25/19 w przedmiocie bezczynności organu w sprawie działania urzędników
I OPP 89/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6180 I OPP 35/20 M. Stojanowski (spr.)
Z. Flasińska
J. Rudnicka
Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania przed NSA, sygn. akt I OPP 35/20 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nieruchomości
I OPP 95/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6148 III SA/Kr 659/19 M. Stojanowski (spr.)
Z. Flasińska
J. Rudnicka
Skarga na przewlekłość postępowania przed WSA w Krakowie w sprawie III SA/Kr 659/19 dot. odmowy przyznania środków na realizację projektu
I OPP 111/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6219 I OPP 33/20 M. Stojanowski (spr.)
Z. Flasińska
J. Rudnicka
Skarga na przewlekłość postępowania przed NSA, sygn. akt I OPP 33/20 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień
I OPP 112/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6079 I SA/Wa 114/19 M. Stojanowski
Z. Flasińska
J. Rudnicka (spr.)
Skarga na przewleklość postępowania przed WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 114/19 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty
I OSK 754/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 1527/19 M. Nowicka
M. Borowiec (spr.)
M. Kotulski
Postępowanie dyscyplinarne
I OSK 1382/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6122 II SA/Ke 457/19 M. Nowicka (spr.)
M. Borowiec
M. Kotulski
Odmowa umorzenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego
I OSK 1412/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6129 II SA/Po 1014/19 M. Nowicka
M. Borowiec
M. Kotulski (spr.)
Dane adresowe nieruchomości
I OSK 1439/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6122 II SA/Ke 775/19 M. Nowicka
M. Borowiec
M. Kotulski (spr.)
Koszty postępowania rozgraniczeniowego
I OSK 1456/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6324 III SA/Gd 865/19 M. Nowicka (spr.)
M. Borowiec
M. Kotulski
Skierowanie dziecka do placówki opiekuńczo - wychowawczej
I OSK 1507/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6329 I SA/Wa 256/19 M. Nowicka
M. Borowiec (spr.)
M. Kotulski
Świadczenie wychowawcze
I OSK 1513/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6031 II SA/Gl 1212/19 M. Nowicka
M. Borowiec (spr.)
M. Kotulski
Odmowa wznowienia postępowania w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami
I OSK 1859/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6330 II SA/Wa 2369/19 M. Nowicka
M. Borowiec
M. Kotulski (spr.)
Uznanie za osobę bezrobotną
I OSK 2343/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6391/6181 III SA/Lu 237/20 M. Borowiec (spr.) Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym
I OZ 451/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6122 IV SA/Wa 586/19 M. Stojanowski
Z. Flasińska
J. Rudnicka (spr.)
Ustalenie kosztów postępowania rozgraniczeniowego
I OZ 999/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6031 III SA/lu 445/20 M. Borowiec (spr.) Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami
I OZ 1001/20 2020-12-04 Sala B niejawne 6210 II SA/Sz 1069/19 M. Borowiec (spr.) Dodatek energetyczny
I OSK 125/19 2020-12-04 Sala D niejawne 658/6480 II SAB/Kr 113/18 W. Jakimowicz (spr.)
R. Stasikowski
O. Żurawska - Matusiak
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
I OSK 2630/19 2020-12-04 Sala D niejawne 6192 II SA/Wa 165/19 W. Jakimowicz
R. Stasikowski
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Odmowa wyłączenia stosowania przepisów
I OSK 3323/19 2020-12-04 Sala D niejawne 6192 II SA/Wa 670/19 W. Jakimowicz
R. Stasikowski (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa wyłączenia stosowania przepisów
I OSK 1929/20 2020-12-04 Sala D niejawne 6329 II SA/Lu 676/19 W. Jakimowicz (spr.)
R. Stasikowski
O. Żurawska - Matusiak
Stwierdzenie nieważności decyzji o bezterminowym przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego
I OSK 1936/20 2020-12-04 Sala D niejawne 6321 II SA/Sz 978/19 W. Jakimowicz
R. Stasikowski
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Zasiłek stały
I OSK 1947/20 2020-12-04 Sala D niejawne 6329 II SA/Op 126/20 W. Jakimowicz
R. Stasikowski (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
I OSK 2147/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 8/20 W. Jakimowicz (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2148/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 11/20 W. Jakimowicz (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2149/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 12/20 W. Jakimowicz (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2150/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 13/20 W. Jakimowicz (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2151/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 15/20 W. Jakimowicz (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2152/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 16/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2153/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 18/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2154/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 19/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2155/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 20/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2156/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 21/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2157/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 22/20 R. Stasikowski (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2158/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 23/20 R. Stasikowski (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2234/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 17/20 R. Stasikowski (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2235/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 24/20 R. Stasikowski (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2243/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 9/20 R. Stasikowski (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OSK 2368/20 2020-12-04 Sala D niejawne 645 II SO/Ol 14/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
I OW 167/20 2020-12-04 Sala D niejawne 643/6322 W. Jakimowicz (spr.)
R. Stasikowski
O. Żurawska - Matusiak
Spór o właściwość- skierowanie do domu pomocy społecznej
I OW 171/20 2020-12-04 Sala D niejawne 643/6322 W. Jakimowicz (spr.)
R. Stasikowski
O. Żurawska - Matusiak
Spór o właściwość - skierowanie do domu pomocy społecznej
I OW 172/20 2020-12-04 Sala D niejawne 643/6324 W. Jakimowicz
R. Stasikowski
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Spór o właściwość - ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej umieszczonej w pieczy zastępczej
I OW 173/20 2020-12-04 Sala D niejawne 643/6324 W. Jakimowicz
R. Stasikowski
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Spór o właściwość - ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie małoletniego umieszczonego w rodzinie zastępczej
I OW 174/20 2020-12-04 Sala D niejawne 643/6320 W. Jakimowicz
R. Stasikowski (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Spór o właściwość - udzielenie pomocy finasowej
I OW 175/20 2020-12-04 Sala D niejawne 643/6329 W. Jakimowicz
R. Stasikowski (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Spór o właściwość - wypłata świadczenia wychowawczego


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2020