Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 21
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I FSK 1454/17 2020-02-21 09:00 Sala A I F 6110 III SA/Wa 3834/16 B. Wojciechowski
M. Kołaczek (spr.)
D. Mączyński
określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2012 r. oraz zabezpieczenie na majątku podatnika
I GSK 1713/18 2020-02-21 09:00 Sala A I G 6559 III SA/Lu 833/16 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
D. Dudra
A. Tomczak
określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I FSK 1457/17 2020-02-21 09:30 Sala A I F 6110 III SA/Wa 729/16 B. Wojciechowski
M. Kołaczek
D. Mączyński (spr.)
podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2008 r.
I GSK 422/18 2020-02-21 09:30 Sala A I G 6559 V SA/Wa 920/16 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra (spr.)
A. Tomczak
zobowiązanie do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I FSK 2342/19 2020-02-21 10:00 Sala A I F 6110 III SA/Wa 1294/19 B. Wojciechowski (spr.)
M. Kołaczek
D. Mączyński
podatek od towarów i usług za miesiące od kwietnia do października 2012 r.
I GSK 181/18 2020-02-21 10:00 Sala A I G 6559 III SA/Lu 935/16 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra
A. Tomczak (spr.)
zobowiązanie do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I FSK 1565/17 2020-02-21 10:30 Sala A I F 6110 I SA/Bk 547/17 B. Wojciechowski
M. Kołaczek (spr.)
D. Mączyński
odmowa uchylenia w całości decyzji ostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec i lipiec 2004 r.
I GSK 1704/18 2020-02-21 10:30 Sala A I G 6550 I SA/Ke 124/17 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
D. Dudra
A. Tomczak
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I FSK 1859/17 2020-02-21 11:00 Sala A I F 6110 I SA/Bk 275/17 B. Wojciechowski (spr.)
M. Kołaczek
D. Mączyński
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od grudnia 2014 r. do marca 2016 r.
I GSK 1706/18 2020-02-21 11:00 Sala A I G 6550 I SA/Ke 125/17 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra (spr.)
A. Tomczak
pomoc finansowa z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
I FSK 1858/17 2020-02-21 11:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Bk 546/17 B. Wojciechowski
M. Kołaczek
D. Mączyński (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I GSK 1698/18 2020-02-21 11:30 Sala A I G 6550 III SA/Po 1066/16 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra
A. Tomczak (spr.)
ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
I FSK 2143/15 2020-02-21 13:00 Sala A I F 6110 I SA/Bk 246/12 B. Wojciechowski
M. Kołaczek (spr.)
D. Mączyński
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I GSK 1703/18 2020-02-21 13:00 Sala A I G 6532 I SA/Gl 1236/16 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
D. Dudra
A. Tomczak
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie zwrotu dotacji do budżetu miasta
I FSK 1048/17 2020-02-21 13:30 Sala A I F 6110 I SA/Wr 185/16 B. Wojciechowski (spr.)
M. Kołaczek
D. Mączyński
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r.
I GSK 1686/18 2020-02-21 13:30 Sala A I G 6532 I SA/Gd 1521/16 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra (spr.)
A. Tomczak
ustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu województwa
I FSK 1436/17 2020-02-21 14:00 Sala A I F 6110 I SA/Wr 90/16 B. Wojciechowski
M. Kołaczek
D. Mączyński (spr.)
podatek od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r.
I GSK 1702/18 2020-02-21 14:00 Sala A I G 6411/6532 I SA/Gl 1582/16 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra
A. Tomczak (spr.)
rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
I GSK 1695/18 2020-02-21 14:30 Sala A I G 6537 III SA/Wr 385/16 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
D. Dudra
A. Tomczak
zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego
I GSK 1709/18 2020-02-21 15:00 Sala A I G 6537 I SA/Kr 11/17 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra (spr.)
A. Tomczak
uznanie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione
I GSK 1720/18 2020-02-21 15:30 Sala A I G 6535 V SA/Wa 482/16 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra
A. Tomczak (spr.)
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014