Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 71
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
II FSK 3944/17 2018-10-23 08:40 Sala C II F 6119 I SA/Lu 139/17 J. Sokołowska (spr.)
C. Koziński
J. Płusa
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 18 października 2018 r.
II FSK 3941/17 2018-10-23 08:40 Sala C II F 6119 I SA/Lu 132/17 J. Sokołowska
C. Koziński (spr.)
J. Płusa
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 18 października 2018 r.
II FSK 3005/16 2018-10-23 08:40 Sala C II F 6119 I SA/Lu 1323/15 J. Sokołowska
C. Koziński
J. Płusa (spr.)
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 18 października 2018 r.
I FSK 1699/18 2018-10-23 09:00 Sala A I F 6110 I SA/Łd 1061/17 M. Dożynkiewicz (spr.)
A. Jakimowicz
M. Kołaczek
określenie w podatku od towarów i usług wysokości zobowiązania podatkowego za poszczególne okresy rozliczeniowe od lipca do grudnia 2009 r. oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za styczeń 2009 r. a także nadwyżki po
II GSK 3470/16 2018-10-23 09:00 Sala A II G 6035 VI SA/Wa 1585/15 G. Jyż (spr.)
S. Kowalczyk
C. Pryca
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
I OSK 2396/17 2018-10-23 09:00 Sala B I O 6401/6145 III SA/Kr 8/17 J. Tarno
T. Grossmann
M. Wolanin (spr.)
Zatwierdzenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
I OSK 1044/18 2018-10-23 09:00 Sala D I O 658/6197 II SAB/Ke 67/17 I. Bogucka (spr.)
M. Wincenciak
O. Żurawska - Matusiak
Bezczynność organu w sprawie nieprzedstawienia pisemnej propozycji określającej warunki pełnienia służby
I OSK 2750/16 2018-10-23 09:00 Sala E I O 6079 I SA/Wa 503/16 A. Łaskarzewska (spr.)
W. Jakimowicz
E. Kręcichwost - Durchowska
Umorzenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty
II FSK 2932/16 2018-10-23 09:00 Sala F II F 6118 VIII SA/Wa 992/15 M. Wolf- Kalamala (spr.)
M. Jaśniewicz
B. Woźniak
zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
II FSK 2933/16 2018-10-23 09:15 Sala F II F 6118 VIII SA/Wa 996/15 M. Wolf- Kalamala
M. Jaśniewicz
B. Woźniak (spr.)
zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
I FSK 591/16 2018-10-23 09:30 Sala A I F 6110 I SA/Łd 646/15 M. Dożynkiewicz
A. Jakimowicz
M. Kołaczek (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r.
II GSK 4215/17 2018-10-23 09:30 Sala A II G 6035 VI SA/Wa 350/17 G. Jyż
S. Kowalczyk
C. Pryca (spr.)
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
I OSK 1675/18 2018-10-23 09:30 Sala B I O 6412/6145 IV SA/Wr 472/17 J. Tarno (spr.)
T. Grossmann
M. Wolanin
Stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora
I OSK 80/18 2018-10-23 09:30 Sala D I O 6197 II SA/Ol 672/17 I. Bogucka
M. Wincenciak
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Propozycja określająca warunki zatrudnienia
I OSK 2927/16 2018-10-23 09:30 Sala E I O 6079 I SA/Wa 541/16 A. Łaskarzewska
W. Jakimowicz (spr.)
E. Kręcichwost - Durchowska
Uchybienie terminu do wniesienia odwołania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty
II FSK 2945/16 2018-10-23 09:30 Sala F II F 6118 VIII SA/Wa 995/15 M. Wolf- Kalamala
M. Jaśniewicz (spr.)
B. Woźniak
zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
II FSK 2946/16 2018-10-23 09:45 Sala F II F 6118 VIII SA/Wa 988/15 M. Wolf- Kalamala
M. Jaśniewicz
B. Woźniak (spr.)
zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
I FSK 1805/16 2018-10-23 10:00 Sala A I F 6110 I SA/Po 2396/15 M. Dożynkiewicz
A. Jakimowicz (spr.)
M. Kołaczek
zobowiązanie w podatku od towarów i usług za maj 2011 r. oraz nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za czerwiec, sierpień, październik i grudzień 2011 r.
II GSK 3197/16 2018-10-23 10:00 Sala A II G 6035 VI SA/Wa 2037/15 G. Jyż
S. Kowalczyk
C. Pryca (spr.)
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
I OSK 1684/18 2018-10-23 10:00 Sala B I O 6412/6145 II SA/Lu 1012/17 J. Tarno
T. Grossmann (spr.)
M. Wolanin
Stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora
II FSK 1619/18 2018-10-23 10:00 Sala C II F 6118 III SA/Wa 849/16 J. Rudowski
T. Kolanowski (spr.)
J. Płusa
skarga na czynności egzekucyjne
I OSK 2081/18 2018-10-23 10:00 Sala D I O 6480 II SA/Wa 2015/17 I. Bogucka (spr.)
M. Wincenciak
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
I OSK 2822/16 2018-10-23 10:00 Sala E I O 6079 I SA/Wa 33/16 A. Łaskarzewska
W. Jakimowicz
E. Kręcichwost - Durchowska (spr.)
Odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
II FSK 2934/16 2018-10-23 10:00 Sala F II F 6560/6112 III SA/Wa 1521/15 M. Wolf- Kalamala (spr.)
M. Jaśniewicz
B. Woźniak
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
I FSK 2150/16 2018-10-23 10:30 Sala A I F 6110 I SA/Po 1310/16 M. Dożynkiewicz (spr.)
A. Jakimowicz
M. Kołaczek
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące od października do grudnia 2006 r. oraz od stycznia do kwietnia, za czerwiec i od sierpnia do listopada 2007 r. wraz z odsetk
II GSK 2752/16 2018-10-23 10:30 Sala A II G 6035 VI SA/Wa 2421/15 G. Jyż
S. Kowalczyk (spr.)
C. Pryca
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
I OSK 2316/16 2018-10-23 10:30 Sala B I O 658/6480 II SAB/Wa 36/16 J. Tarno
T. Grossmann (spr.)
M. Wolanin
Bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej
I OSK 2910/16 2018-10-23 10:30 Sala D I O 6182 IV SA/Wa 643/16 I. Bogucka
M. Wincenciak (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
I OSK 2397/18 2018-10-23 10:30 Sala E I O 6329 III SA/Kr 858/17 A. Łaskarzewska (spr.)
W. Jakimowicz
E. Kręcichwost - Durchowska
Odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
II FSK 3085/16 2018-10-23 10:30 Sala F II F 6560/6112 III SA/Wa 1673/15 M. Wolf- Kalamala
M. Jaśniewicz
B. Woźniak (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
I FSK 1950/16 2018-10-23 11:00 Sala A I F 6110 I SA/Rz 399/16 M. Dożynkiewicz
A. Jakimowicz (spr.)
M. Kołaczek
podatek od towarów i usług za marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2009 r.
I FSK 1949/16 2018-10-23 11:00 Sala A I F 6110 I SA/Rz 388/16 M. Dożynkiewicz
A. Jakimowicz
M. Kołaczek (spr.)
podatek od towarów i usług za sierpień, wrzesień, październik 2010 r.
II GSK 2753/16 2018-10-23 11:00 Sala A II G 6035 VI SA/Wa 2422/15 G. Jyż
S. Kowalczyk (spr.)
C. Pryca
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
I OSK 1784/18 2018-10-23 11:00 Sala B I O 6411/6146 IV SA/Wr 687/17 J. Tarno (spr.)
T. Grossmann
M. Wolanin
Stwierdzenie nieważności zarządzenia w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom
I OSK 2911/16 2018-10-23 11:00 Sala D I O 6182 IV SA/Wa 645/16 I. Bogucka
M. Wincenciak (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
I OSK 1704/18 2018-10-23 11:00 Sala E I O 6329 IV SA/Gl 537/17 A. Łaskarzewska
W. Jakimowicz
E. Kręcichwost - Durchowska (spr.)
Świadczenie pielęgnacyjne
II FSK 2765/16 2018-10-23 11:00 Sala F II F 6561/6115 I SA/Po 2230/15 M. Wolf- Kalamala
M. Jaśniewicz (spr.)
B. Woźniak
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
I OSK 2723/16 2018-10-23 11:20 Sala D I O 6480 II SA/Kr 268/16 I. Bogucka
M. Wincenciak
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
I OSK 2137/18 2018-10-23 11:30 Sala B I O 6411/6145 II SA/Bk 611/17 J. Tarno
T. Grossmann (spr.)
M. Wolanin
Odwołanie z funkcji dyrektora
I OSK 1427/17 2018-10-23 11:30 Sala E I O 658/6480 II SAB/Wa 626/16 A. Łaskarzewska
W. Jakimowicz (spr.)
E. Kręcichwost - Durchowska
Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
II FSK 2371/16 2018-10-23 11:30 Sala F II F 6115 I SA/Rz 291/16 M. Wolf- Kalamala
M. Jaśniewicz
B. Woźniak (spr.)
podatek od nieruchomości za 2015 r.
I FSK 1880/16 2018-10-23 12:00 Sala A I F 6560/6110 I SA/Wr 248/16 D. Oleś
M. Kołaczek (spr.)
D. Mączyński
podatek od towarów i usług Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 3 października 2018 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 16 października 2018 r.
II GSK 3483/16 2018-10-23 12:30 Sala A II G 6042 V SA/Wa 1065/15 G. Jyż (spr.)
S. Kowalczyk
C. Pryca
odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I OSK 1946/18 2018-10-23 12:30 Sala B I O 6411/6145 II SA/Wa 1824/17 J. Tarno
T. Grossmann
M. Wolanin (spr.)
Stwierdzenie nieważności zarządzenia dot. konkursu na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowych
I OSK 2277/16 2018-10-23 12:30 Sala D I O 6072 II SA/Gd 15/16 I. Bogucka (spr.)
M. Wincenciak
O. Żurawska - Matusiak
Niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości
I OSK 2315/16 2018-10-23 12:30 Sala E I O 658/6480 II SAB/Wa 1079/15 A. Łaskarzewska (spr.)
W. Jakimowicz
E. Kręcichwost - Durchowska
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
II GSK 4222/16 2018-10-23 12:50 Sala A II G 6042 V SA/Wa 2273/15 G. Jyż (spr.)
S. Kowalczyk
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I OSK 2860/16 2018-10-23 12:50 Sala E I O 658/6480 II SAB/Wa 320/16 A. Łaskarzewska
W. Jakimowicz (spr.)
E. Kręcichwost - Durchowska
Bezczynność organu w sprawie dostępu do informacji publicznej
I FSK 1786/16 2018-10-23 13:00 Sala A I F 6110 I SA/Rz 282/16 M. Dożynkiewicz (spr.)
A. Jakimowicz
M. Kołaczek
podatek od towarów i usług za III i IV kwartał 2009 r.
I OSK 2127/18 2018-10-23 13:00 Sala B I O 6330 II SA/Wa 91/18 J. Tarno
T. Grossmann (spr.)
M. Wolanin
Status osoby bezrobotnej i przyznanie prawa do zasiłku
I OSK 2463/16 2018-10-23 13:00 Sala D I O 658/6480 II SAB/Łd 98/16 I. Bogucka
M. Wincenciak (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
II FSK 704/18 2018-10-23 13:00 Sala F II F 6112 I SA/Rz 428/17 M. Wolf- Kalamala
M. Jaśniewicz
B. Wolas (spr.)
wznowienie postępowania sądowego w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
II GSK 4429/16 2018-10-23 13:10 Sala A II G 6042 V SA/Wa 2410/15 G. Jyż
S. Kowalczyk
C. Pryca (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I OSK 2721/16 2018-10-23 13:10 Sala E I O 658/6480 II SAB/Wa 113/16 A. Łaskarzewska
W. Jakimowicz
E. Kręcichwost - Durchowska (spr.)
Bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej
I OSK 2498/16 2018-10-23 13:20 Sala B I O 658/6480 II SAB/Wa 254/16 J. Tarno
T. Grossmann
M. Wolanin (spr.)
Bezczynność organu w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
I OSK 1932/17 2018-10-23 13:20 Sala D I O 658/6480 II SAB/GO 1/17 I. Bogucka
M. Wincenciak
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
II FSK 3069/16 2018-10-23 13:20 Sala F II F 6112 I SA/Rz 640/15 M. Wolf- Kalamala
M. Jaśniewicz
B. Wolas (spr.)
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
I FSK 2102/16 2018-10-23 13:30 Sala A I F 6110 I SA/Rz 155/16 M. Dożynkiewicz
A. Jakimowicz
M. Kołaczek (spr.)
podatek od towarów i usług za I, II, III, IV kwratał 2012 r., I, II, III, IV kwartał 2013 r.
II GSK 4610/16 2018-10-23 13:30 Sala A II G 6042 V SA/Wa 2409/15 G. Jyż
S. Kowalczyk (spr.)
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I OSK 2497/16 2018-10-23 13:30 Sala E I O 658/6480 II SAB/Wa 164/16 A. Łaskarzewska
W. Jakimowicz
E. Kręcichwost - Durchowska (spr.)
Bezczynność organu w sprawie dostępu do informacji publicznej
I OSK 2472/16 2018-10-23 13:40 Sala B I O 658/6480 II SAB/Wa 1111/15 J. Tarno (spr.)
T. Grossmann
M. Wolanin
Bezczynność organu w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej
I OSK 2405/16 2018-10-23 13:40 Sala D I O 658/6480 IV SAB/Wr 61/16 I. Bogucka
M. Wincenciak (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej
II FSK 2663/16 2018-10-23 13:40 Sala F II F 6118 III SA/Wa 1341/15 M. Wolf- Kalamala
M. Jaśniewicz
B. Wolas (spr.)
zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
II GSK 4679/16 2018-10-23 13:50 Sala A II G 6042 V SA/Wa 1736/15 G. Jyż (spr.)
S. Kowalczyk
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I OSK 2220/16 2018-10-23 13:50 Sala E I O 658/6480 II SAB/Wa 35/16 A. Łaskarzewska
W. Jakimowicz (spr.)
E. Kręcichwost - Durchowska
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
I FSK 2133/16 2018-10-23 14:00 Sala A I F 6110 I SA/Rz 533/16 M. Dożynkiewicz
A. Jakimowicz (spr.)
M. Kołaczek
określenie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r.
I OSK 2944/16 2018-10-23 14:00 Sala D I O 658/6480 II SAB/Sz 82/16 I. Bogucka (spr.)
M. Wincenciak
O. Żurawska - Matusiak
Bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej
II FSK 2916/16 2018-10-23 14:00 Sala F II F 6118 I SA/Gl 51/16 M. Wolf- Kalamala
M. Jaśniewicz
B. Wolas (spr.)
zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
II GSK 5608/16 2018-10-23 14:10 Sala A II G 6042 V SA/Wa 3162/15 G. Jyż
S. Kowalczyk
C. Pryca (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II GSK 5712/16 2018-10-23 14:30 Sala A II G 6042 V SA/Wa 3385/15 G. Jyż
S. Kowalczyk (spr.)
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I GSK 801/16 2018-10-23 15:00 Sala B I G 6111 I SA/Gd 1617/15 B. Stukan-Pytlowany
S. Kowalczyk (spr.)
P. Pietrasz
podatek akcyzowy Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 10 października 2018 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014