Opcje wyszukania

Wyszukane rozprawy: 105
Sygnatura Data Godz. Sala Wydział Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot
I FSK 612/16 2018-01-24 09:00 Sala A I F 6110 I SA/Łd 1161/14 I. Najda-Ossowska
D. Oleś (spr.)
E. Rojek
odmowa uchylenia ostatecznej decyzji w zakresie podatku od towarów i usług za okresy marzec - sierpień 2007 r.
II GSK 444/16 2018-01-24 09:00 Sala A II G 6042 V SA/Wa 2000/15 K. Stec (spr.)
C. Kosterna
C. Pryca
odmowa uchylenia decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach
I GSK 104/16 2018-01-24 09:00 Sala B I G 6111 I SA/Bd 129/15 J. Zajda (spr.)
L. Jajkiewicz
T. Smoleń
podatek akcyzowy
II OSK 2438/16 2018-01-24 09:00 Sala B II O 6010 VII SA/Wa 2258/14 R. Sawuła (spr.)
K. Bandarzewski
Z. Kostka
Umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie
II OSK 2437/16 2018-01-24 09:00 Sala B II O 6010 VII SA/Wa 2257/14 R. Sawuła (spr.)
K. Bandarzewski
Z. Kostka
Umorzenie postępowania
II OSK 336/17 2018-01-24 09:00 Sala B II O 6019 VII SA/Wa 1816/14 R. Sawuła (spr.)
K. Bandarzewski
Z. Kostka
Umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie
II FSK 3372/15 2018-01-24 09:00 Sala C II F 6112 I SA/Kr 710/15 M. Wolf- Kalamala (spr.)
A. Hanusz
M. Surma
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
I OSK 177/16 2018-01-24 09:00 Sala D I O 647 II SA/Wa 40/15 M. Jaśkowska (spr.)
M. Nowicka
R. Wolnik
Przetwarzanie danych osobowych
II OSK 2497/17 2018-01-24 09:00 Sala E II O 6271 IV SA/Wa 3047/16 T. Kobylecka
T. Dziełakowska
M. Miron (spr.)
uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
II OSK 2252/16 2018-01-24 09:00 Sala E II O 6272 IV SA/Wa 5/16 T. Kobylecka
T. Dziełakowska
M. Miron (spr.)
Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen
II FSK 136/16 2018-01-24 09:00 Sala F II F 6112 III SA/Wa 2869/14 A. Wrzesińska- Nowacka
B. Cieloch (spr.)
P. Dąbek
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r.
I OSK 422/16 2018-01-24 09:00 Sala G I O 6120 II SA/Po 1334/14 E. Kremer (spr.)
A. Blewązka
J. Tarno
Odmowa sporządzenia i wydania wyciągów z wykazu zmian danych z ewidencji gruntów i budynków
II FSK 137/16 2018-01-24 09:10 Sala F II F 6112 III SA/Wa 2870/14 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
B. Cieloch
P. Dąbek
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r.
II FSK 555/16 2018-01-24 09:15 Sala C II F 6112 I SA/Kr 690/15 M. Wolf- Kalamala
A. Hanusz (spr.)
M. Surma
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
II FSK 138/16 2018-01-24 09:20 Sala F II F 6112 III SA/Wa 2871/14 A. Wrzesińska- Nowacka
B. Cieloch
P. Dąbek (spr.)
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r.
I FSK 1650/16 2018-01-24 09:30 Sala A I F 658/6110 I SAB/Po 17/16 I. Najda-Ossowska
D. Oleś
E. Rojek (spr.)
bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za czerwiec 2014 r.
I FSK 1649/16 2018-01-24 09:30 Sala A I F 658/6110 I SAB/Po 15/16 I. Najda-Ossowska (spr.)
D. Oleś
E. Rojek
bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za maj 2014 r.
II GSK 828/16 2018-01-24 09:30 Sala A II G 6042 V SA/Wa 1758/15 K. Stec
C. Kosterna
C. Pryca (spr.)
odmowa uchylenia decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach, po wznowieniu postępowania
I GSK 105/16 2018-01-24 09:30 Sala B I G 6111 I SA/Bd 130/15 J. Zajda (spr.)
L. Jajkiewicz
T. Smoleń
podatek akcyzowy
II FSK 562/17 2018-01-24 09:30 Sala C II F 6112 I SA/Kr 923/16 M. Wolf- Kalamala
A. Hanusz
M. Surma (spr.)
wznowienie postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
I OSK 390/16 2018-01-24 09:30 Sala D I O 647 II SA/Wa 47/15 M. Jaśkowska
M. Nowicka (spr.)
R. Wolnik
Przetwarzanie danych osobowych
II OSK 1788/16 2018-01-24 09:30 Sala E II O 6272 IV SA/Wa 2451/15 T. Kobylecka
T. Dziełakowska
M. Miron (spr.)
Umorzenie postępowania administracyjnego
II FSK 71/16 2018-01-24 09:30 Sala F II F 6112 III SA/Wa 2814/14 A. Wrzesińska- Nowacka
B. Cieloch (spr.)
P. Dąbek
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r.
I OSK 1652/16 2018-01-24 09:30 Sala G I O 6123 IV SA/Wa 2203/15 E. Kremer
A. Blewązka
J. Tarno (spr.)
Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności dokumentów pod nazwą "Opis i mapa" oraz "Protokół graniczny"
I GSK 106/16 2018-01-24 09:45 Sala B I G 6111 I SA/Bd 131/15 J. Zajda (spr.)
L. Jajkiewicz
T. Smoleń
podatek akcyzowy
II FSK 3097/17 2018-01-24 09:45 Sala C II F 6115 I SA/Bd 435/17 M. Wolf- Kalamala (spr.)
A. Hanusz
M. Surma
podatek od nieruchomości za 2014 r.
II GSK 1796/16 2018-01-24 09:50 Sala A II G 6042 V SA/Wa 2031/15 K. Stec
C. Kosterna (spr.)
C. Pryca
odmowa uchylenia decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach, po wznowieniu postępowania
I GSK 190/16 2018-01-24 10:00 Sala B I G 6111 I SA/Bd 669/15 J. Zajda
L. Jajkiewicz (spr.)
T. Smoleń
podatek akcyzowy
II OSK 1422/16 2018-01-24 10:00 Sala B II O 6010 VII SA/Wa 2256/14 R. Sawuła
K. Bandarzewski
Z. Kostka (spr.)
Odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia.
II OSK 2179/16 2018-01-24 10:00 Sala B II O 6010 VII SA/Wa 2002/14 R. Sawuła
K. Bandarzewski
Z. Kostka (spr.)
Odmowa wszczęcia postępowania; Stwierdzenie nieważności postanowienia
II OSK 784/16 2018-01-24 10:00 Sala B II O 6019 VII SA/Wa 727/14 R. Sawuła
K. Bandarzewski
Z. Kostka (spr.)
Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
I OSK 305/16 2018-01-24 10:00 Sala D I O 647 II SA/Wa 117/15 M. Jaśkowska
M. Nowicka
R. Wolnik (spr.)
Ustalenie administratora danych osobowych
II OSK 2093/16 2018-01-24 10:00 Sala E II O 6272 IV SA/Wa 2615/15 T. Kobylecka
T. Dziełakowska (spr.)
M. Miron
Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen
II FSK 91/16 2018-01-24 10:00 Sala F II F 6118 III SA/Wa 2802/14 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
B. Cieloch
P. Dąbek
określenie wysokości nieprzekazanej kwoty zajętej wierzytelności
I OSK 597/16 2018-01-24 10:00 Sala G I O 6123 IV SA/Wa 2641/15 E. Kremer
A. Blewązka (spr.)
J. Tarno
Odmowa wznowienia postępowania administracyjnego dot. wyłączenia z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu rozgraniczeniowego
II GSK 456/16 2018-01-24 10:10 Sala A II G 6042 III SA/Kr 281/15 K. Stec (spr.)
C. Kosterna
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II FSK 2/16 2018-01-24 10:15 Sala C II F 6112 I SA/Gl 1452/14 M. Wolf- Kalamala
A. Hanusz (spr.)
M. Surma
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r.
I FSK 629/16 2018-01-24 10:30 Sala A I F 6110 III SA/Gl 1723/15 I. Najda-Ossowska (spr.)
D. Oleś
E. Rojek
zabezpieczenie na majątku podatnika zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
I FSK 628/16 2018-01-24 10:30 Sala A I F 6110 III SA/Gl 1722/15 I. Najda-Ossowska (spr.)
D. Oleś
E. Rojek
zabezpieczenie na majątku podatnika zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
I GSK 191/16 2018-01-24 10:30 Sala B I G 6111 I SA/Bd 785/15 J. Zajda
L. Jajkiewicz (spr.)
T. Smoleń
podatek akcyzowy
I OSK 1087/16 2018-01-24 10:30 Sala D I O 647 II SA/Wa 450/15 M. Jaśkowska (spr.)
M. Nowicka
R. Wolnik
Przetwarzanie danych osobowych
II OSK 1720/16 2018-01-24 10:30 Sala E II O 6272 IV SA/Wa 1636/15 T. Kobylecka
T. Dziełakowska
M. Miron (spr.)
Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen
II FSK 26/16 2018-01-24 10:30 Sala F II F 6112 I SA/Łd 344/15 A. Wrzesińska- Nowacka
B. Cieloch
P. Dąbek (spr.)
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
I OSK 2233/15 2018-01-24 10:30 Sala G I O 6182 IV SA/Wa 292/15 E. Kremer (spr.)
A. Blewązka
J. Tarno
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
II GSK 1287/16 2018-01-24 10:40 Sala A II G 6042 III SA/Kr 611/15 K. Stec
C. Kosterna
C. Pryca (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I GSK 192/16 2018-01-24 10:45 Sala B I G 6111 I SA/Bd 741/15 J. Zajda
L. Jajkiewicz (spr.)
T. Smoleń
podatek akcyzowy
II FSK 25/16 2018-01-24 10:45 Sala C II F 6112 I SA/Gl 466/15 M. Wolf- Kalamala
A. Hanusz
M. Surma (spr.)
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
I FSK 600/16 2018-01-24 11:00 Sala A I F 6110 III SA/Gl 1114/15 I. Najda-Ossowska
D. Oleś (spr.)
E. Rojek
podatek od towarów i usług
II GSK 1912/17 2018-01-24 11:00 Sala A II G 6042 II SA/Go 830/16 K. Stec
C. Kosterna (spr.)
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I GSK 193/16 2018-01-24 11:00 Sala B I G 6111 I SA/Bd 738/15 J. Zajda
L. Jajkiewicz (spr.)
T. Smoleń
podatek akcyzowy
II OSK 877/16 2018-01-24 11:00 Sala B II O 6014 VII SA/Wa 229/15 R. Sawuła
K. Bandarzewski (spr.)
Z. Kostka
Nakaz rozbiórki budowli
I OSK 3404/15 2018-01-24 11:00 Sala D I O 647 II SA/Wa 85/15 M. Jaśkowska
M. Nowicka (spr.)
R. Wolnik
Przetwarzanie danych osobowych
II OSK 2246/16 2018-01-24 11:00 Sala E II O 6272 IV SA/Wa 7/16 T. Kobylecka
T. Dziełakowska
M. Miron (spr.)
Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen
II FSK 134/16 2018-01-24 11:00 Sala F II F 6112 I SA/Łd 688/15 A. Wrzesińska- Nowacka
B. Cieloch (spr.)
P. Dąbek
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
I OSK 1902/15 2018-01-24 11:00 Sala G I O 6182 IV SA/Wa 379/15 E. Kremer (spr.)
A. Blewązka
J. Tarno
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
I GSK 70/16 2018-01-24 11:15 Sala B I G 6111 I SA/Ke 81/15 J. Zajda
L. Jajkiewicz
T. Smoleń (spr.)
podatek akcyzowy
II FSK 78/16 2018-01-24 11:15 Sala C II F 6116 I SA/Gl 533/15 M. Wolf- Kalamala (spr.)
A. Hanusz
M. Surma
podatek od czynności cywilnoprawnych
II GSK 1176/16 2018-01-24 11:20 Sala A II G 6042 II SA/Go 601/15 K. Stec
C. Kosterna
C. Pryca (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II FSK 3510/17 2018-01-24 11:20 Sala F II F 6112 I SA/Bd 592/17 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
B. Cieloch
P. Dąbek
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r.
I FSK 599/16 2018-01-24 11:30 Sala A I F 6110 III SA/Gl 1342/14 I. Najda-Ossowska
D. Oleś
E. Rojek (spr.)
podatek od towarów i usług
II OSK 873/16 2018-01-24 11:30 Sala B II O 6014 II SA/Ol 1166/15 R. Sawuła
K. Bandarzewski (spr.)
Z. Kostka
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Zawieszenie postępowania
II OSK 874/16 2018-01-24 11:30 Sala B II O 6014 II SA/Ol 1167/15 R. Sawuła
K. Bandarzewski (spr.)
Z. Kostka
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Zawieszenie postępowania
I OSK 317/16 2018-01-24 11:30 Sala D I O 647 II SA/Wa 155/15 M. Jaśkowska
M. Nowicka
R. Wolnik (spr.)
Przetwarzanie danych osobowych
II OSK 1789/16 2018-01-24 11:30 Sala E II O 6272 IV SA/Wa 489/15 T. Kobylecka
T. Dziełakowska
M. Miron (spr.)
Wydalenie z terytorium RP
I OSK 2353/17 2018-01-24 11:30 Sala G I O 6143 II SA/Wa 161/17 E. Kremer
A. Blewązka
J. Tarno (spr.)
Odmowa przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia
II FSK 3513/17 2018-01-24 11:40 Sala F II F 6113 I SA/Bd 262/17 A. Wrzesińska- Nowacka
B. Cieloch
P. Dąbek (spr.)
podatek dochodowy od osób prawnych za 2010 r.
I GSK 658/16 2018-01-24 11:45 Sala B I G 6111 I SA/Ke 120/15 J. Zajda
L. Jajkiewicz
T. Smoleń (spr.)
podatek akcyzowy
II FSK 37/16 2018-01-24 11:45 Sala C II F 6117 III SA/Wa 2557/14 M. Wolf- Kalamala
A. Hanusz (spr.)
M. Surma
umorzenie zaległości podatkowych
II OSK 2092/16 2018-01-24 12:00 Sala E II O 6272 IV SA/Wa 9/16 T. Kobylecka
T. Dziełakowska
M. Miron (spr.)
Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen
II FSK 1153/16 2018-01-24 12:00 Sala F II F 6560/6112 I SA/Gl 834/15 A. Wrzesińska- Nowacka
S. Bogucki (spr.)
P. Dąbek
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 10 stycznia 2018 r.
I OSK 323/16 2018-01-24 12:30 Sala D I O 648 II SA/Wa 1135/15 M. Jaśkowska
M. Nowicka
R. Wolnik (spr.)
Dostęp do informacji publicznej
I OSK 391/16 2018-01-24 12:30 Sala G I O 658/648 II SAB/Wa 857/15 E. Kremer
A. Blewązka
J. Tarno (spr.)
Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
I FSK 677/16 2018-01-24 13:00 Sala A I F 6560/6110 I SA/Kr 1584/15 I. Najda-Ossowska
D. Oleś
E. Rojek (spr.)
podatek od towarów i usług
II GSK 1215/16 2018-01-24 13:00 Sala A II G 6042 II SA/Go 723/15 K. Stec (spr.)
C. Kosterna
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I GSK 69/16 2018-01-24 13:00 Sala B I G 6111 I SA/Ke 509/15 J. Zajda (spr.)
L. Jajkiewicz
T. Smoleń
podatek akcyzowy
II OSK 875/16 2018-01-24 13:00 Sala B II O 6014 II SA/Gl 483/15 R. Sawuła (spr.)
K. Bandarzewski
Z. Kostka
Wykonanie określonych robót budowlanych
II FSK 3621/15 2018-01-24 13:00 Sala C II F 6115 I SA/Gl 102/15 M. Wolf- Kalamala
A. Hanusz
M. Surma (spr.)
podatek od nieruchomości za 2012 r.
I OSK 561/16 2018-01-24 13:00 Sala D I O 6072 I SA/Wa 966/15 M. Jaśkowska
M. Nowicka (spr.)
R. Wolnik
Uchylenie postanowienia w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania projektu podziału nieruchomości
II OSK 872/16 2018-01-24 13:00 Sala E II O 6010 II SA/Kr 1433/15 T. Kobylecka
T. Dziełakowska (spr.)
M. Miron
Odmowa wznowienia postępowania
II OSK 671/17 2018-01-24 13:00 Sala E II O 6010 II SA/Kr 1057/16 T. Kobylecka
T. Dziełakowska (spr.)
M. Miron
Umorzenie postępowania
II FSK 116/16 2018-01-24 13:00 Sala F II F 6115 I SA/Ol 433/15 A. Wrzesińska- Nowacka
B. Cieloch (spr.)
P. Dąbek
uchybienie terminu do wniesienia odwołania
I OSK 425/16 2018-01-24 13:00 Sala G I O 6123 II SA/Wr 504/15 E. Kremer
A. Blewązka (spr.)
J. Tarno
Odmowa przyjęcia zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
II FSK 3663/15 2018-01-24 13:15 Sala C II F 6115 I SA/Gl 103/15 M. Wolf- Kalamala (spr.)
A. Hanusz
M. Surma
podatek od nieruchomości za 2013 r.
II GSK 1985/16 2018-01-24 13:20 Sala A II G 6042 II SA/Go 803/15 K. Stec (spr.)
C. Kosterna
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
I FSK 446/14 2018-01-24 13:30 Sala A I F 6560/6110 I SA/Kr 1344/13 D. Oleś (spr.)
A. Cudak
R. Wiatrowski
podatek od towarów i usług
I GSK 90/16 2018-01-24 13:30 Sala B I G 6300 I SA/Bk 327/15 J. Zajda
L. Jajkiewicz
T. Smoleń (spr.)
określenie kwoty długu celnego
II OSK 876/16 2018-01-24 13:30 Sala B II O 6010 II SA/Gd 310/15 R. Sawuła
K. Bandarzewski
Z. Kostka (spr.)
Pozwolenie na budowę; Uchylenie decyzji; Zatwierdzenie projektu budowlanego
I OSK 306/16 2018-01-24 13:30 Sala D I O 658/648 II SAB/Wa 886/15 M. Jaśkowska (spr.)
M. Nowicka
R. Wolnik
Bezczynność organu w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
II OSK 878/16 2018-01-24 13:30 Sala E II O 6010 II SA/Kr 1185/15 T. Kobylecka
T. Dziełakowska (spr.)
M. Miron
Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego
II FSK 117/16 2018-01-24 13:30 Sala F II F 6115 I SA/Ol 468/15 A. Wrzesińska- Nowacka (spr.)
B. Cieloch
P. Dąbek
wznowienie postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2014 r.
I OSK 394/16 2018-01-24 13:30 Sala G I O 658/648 II SAB/Wa 818/15 E. Kremer
A. Blewązka (spr.)
J. Tarno
Bezczynność organu w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienia informacji publicznej
II GSK 1393/16 2018-01-24 13:40 Sala A II G 6042 II SA/Go 690/15 K. Stec
C. Kosterna (spr.)
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
I OSK 319/16 2018-01-24 13:50 Sala D I O 658/648 II SAB/Wa 856/15 M. Jaśkowska
M. Nowicka
R. Wolnik (spr.)
Bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej
I OSK 395/16 2018-01-24 13:50 Sala G I O 658/648 II SAB/Wa 741/15 E. Kremer
A. Blewązka (spr.)
J. Tarno
Bezczynność organu w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienia informacji publicznej
I FSK 171/14 2018-01-24 14:00 Sala A I F 6560/6110 I SA/Kr 668/13 D. Oleś
A. Cudak
R. Wiatrowski (spr.)
podatek od towarów i usług
I GSK 91/16 2018-01-24 14:00 Sala B I G 6111 I SA/Bk 328/15 J. Zajda
L. Jajkiewicz
T. Smoleń (spr.)
podatek akcyzowy
II OSK 870/16 2018-01-24 14:00 Sala B II O 6014 II SA/Gl 627/15 R. Sawuła
K. Bandarzewski (spr.)
Z. Kostka
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
II FSK 18/16 2018-01-24 14:00 Sala C II F 6115 I SA/Po 408/15 M. Wolf- Kalamala
A. Hanusz
M. Surma (spr.)
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
II FSK 118/16 2018-01-24 14:00 Sala F II F 6116 I SA/Ol 390/15 A. Wrzesińska- Nowacka
B. Cieloch
P. Dąbek (spr.)
zmiana decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r.
II GSK 1437/16 2018-01-24 14:10 Sala A II G 6042 II SA/Go 549/15 K. Stec
C. Kosterna
C. Pryca (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II GSK 4128/17 2018-01-24 14:30 Sala B II G 6559 V SA/Wa 1585/17 J. Zajda
L. Jajkiewicz (spr.)
T. Smoleń
ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
II FSK 2555/15 2018-01-24 14:30 Sala F II F 6112 I SA/Ol 79/15 M. Wolf- Kalamala
P. Dąbek (spr.)
A. Wrzesińska- Nowacka
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r.
II GSK 1455/16 2018-01-24 14:40 Sala A II G 6042 II SA/Go 289/15 K. Stec
C. Kosterna (spr.)
C. Pryca
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
II FSK 2556/15 2018-01-24 14:40 Sala F II F 6112 I SA/Ol 80/15 M. Wolf- Kalamala (spr.)
P. Dąbek
A. Wrzesińska- Nowacka
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. oraz odsetki za zwłokę od zaliczek w tym podatku
II OSK 2977/17 2018-01-24 14:45 Sala E II O 6152 IV SA/Wa 370/17 M. Miron (spr.)
K. Bandarzewski
T. Kobylecka
Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 10 stycznia 2018 r.


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014