Komunikaty Biura Orzecznictwa

< powrót

 

Komunikat bieżący nr 3/20

Warszawa, dnia 13 grudnia 2019 r.

NWarszawa, dnia 21 lutego 2020 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 3/20                           

 

 

            Kwota zadatku (zaliczki) otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy odpłatnego zbycia nieruchomości wydatkowana na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy, jeżeli następnie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszącej własność nieruchomości, a kwota zadatku (zaliczki) została zaliczona na poczet ceny jej odpłatnego zbycia.

 

 

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia  17 lutego 2020 r., sygn. akt II FPS 4/19.

 

Pytanie prawne przekazano w Kb. nr 30/19.

 

2020
2019
2018
TK 2007
2017
TK 2008
2016
TK 2010
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Pytania prawne i wnioski kierowane do TK
TK 2015
TK 2014
TK 2013
TK 2012
TK 2009
TK 2011