Komunikaty

< powrót

 

Informacja o orzeczeniach wydanych na posiedzeniu niejawnym

Naczelny Sąd Administracyjny uprzejmie informuje, że informacje o orzeczeniach wydanych na posiedzeniach niejawnych można uzyskać w sekretariacie właściwego wydziału lub w sekretariacie Izby NSA.

Sekretariat Izby Finansowej: 22 551 63 00, 22 551 63 10 (Wydział I), 22 551 63 20 (Wydział II)

Sekretariat Izby Gospodarczej 22 551 64 00, 22 551 64 10 (Wydział I), 22 551 64 20 (Wydział II)

Sekretariat Izby Ogólnoadministracyjnej 22 551 62 00, 22 551 62 10 (Wydział I), 22 551 62 20 (Wydział II) 

 

Sygnatury akt orzeczeń wydanych na posiedzeniu niejawnym od dnia 16 marca 2020 r.

21 maja 2020 r. 

 1. II GSK 1434/19
 2. II GSK 1507/19
 3. II GSK 12/20
 4. II GSK 105/20
 5. II GSK 122/20
 6. II GSK 142/20
 7. II GSK 231/20
 8. II GSK 307/20
 9. II GSK 3565/17
 10. II GSK 111/18
 11. II GSK 112/18
 12. II GSK 410/18
 13. II GSK 3259/17
 14. II GZ 50/20
 15. II GZ 137/20
 16. II GZ 138/20
 17. II GSK 1015/19
 18. II GSK 20/20
 19. II GSK 222/20
 20. II GSK 233/20
 21. II GSK 239/20
 22. II GSK 298/20
 23. II GW 5/20
 24. I OSK 2763/18
 25. I OSK 2764/18
 26. I OSK 4201/18
 27. I OSK 342/19
 28. I OSK 385/19
 29. I OSK 426/19
 30. I OSK 429/19
 31. I OSK 1420/19
 32. I OSK 1505/19
 33. I OSK 1514/19
 34. I OSK 1554/19
 35. I OSK 1612/19
 36. I OSK 1628/19
 37. I OSK 1669/19
 38. I OSK 1678/19
 39. I OSK 1693/19
 40. I OSK 1704/19
 41. I OSK 2353/19
 42. I OSK 2466/19
 43. I OSK 3307/19
 44. I OSK 1/20
 45. I OSK 3/20
 46. I OSK 357/20
 47. I OSK 449/20
 48. I OSK 668/20
 49. I OZ 346/20
 50. I OZ 347/20
 51. I OZ 348/20
 52. I OZ 349/20
 53. I OZ 350/20
 54. I OZ 351/20
 55. I OZ 352/20
 56. I OZ 373/20
 57. I OZ 374/20

20 maja 2020 r.

 1. I FSK 2331/19
 2. I FSK 107/20
 3. II FSK 1931/19
 4. II FSK 1977/19
 5. II FSK 2761/19
 6. II FSK 3092/19
 7. II FSK 3093/19
 8. II FSK 215/20
 9. II FSK 415/20
 10. II FSK 416/20
 11. II FSK 2341/19
 12. II FSK 2342/19
 13. II FSK 2343/19
 14. II FSK 2344/19
 15. II FSK 83/20
 16. II FSK 175/20
 17. II FSK 250/20
 18. II FSK 295/20
 19. II FSK 329/20
 20. II FSK 330/20
 21. II FSK 356/20
 22. II FSK 357/20
 23. II FSK 358/20
 24. II FSK 383/20
 25. II FSK 1991/19
 26. II FSK 1992/19
 27. II FSK 2004/19
 28. II FSK 2005/19
 29. II FSK 2007/19
 30. II FSK 2184/19
 31. II FSK 2185/19
 32. II FSK 2505/19
 33. II FSK 2506/19
 34. II FSK 2703/19
 35. II GSK 96/20
 36. II GSK 141/20
 37. II GSK 144/20
 38. II GSK 263/20
 39. II GZ 33/19
 40. II GZ 95/19
 41. II GSK 4106/17
 42. II GSK 2902/15
 43. II GSK 3153/15
 44. II GSK 3270/15
 45. II GSK 3368/15
 46. II GSK 3430/15
 47. II GSK 3564/15
 48. I GSK 1683/18
 49. I GSK 1716/18
 50. I GSK 1717/18
 51. I GSK 1550/19
 52. I GSK 1585/19
 53. I GSK 1601/19
 54. I GSK 1752/19
 55. I GSK 1790/19
 56. I GSK 1805/19
 57. I GSK 1864/19
 58. I GSK 1894/19
 59. I GSK 1895/19
 60. I GSK 1925/19
 61. I GSK 481/20
 62. I GSK 529/20
 63. I GSK 530/20
 64. I GZ 90/20
 65. I GZ 91/20
 66. I GZ 92/20
 67. II OSK 2707/19
 68. II OSK 3075/19
 69. II OSK 3198/19
 70. II OSK 3241/19
 71. II OSK 3250/19
 72. II OSK 3255/19
 73. II OSK 3282/19
 74. II OSK 3283/19
 75. II OSK 3289/19
 76. II OSK 3318/19
 77. II OSK 3324/19
 78. II OSK 753/20
 79. II OZ 294/20
 80. II OZ 300/20
 81. II OZ 301/20
 82. II OZ 304/20
 83. II OZ 306/20
 84. II OZ 310/20
 85. II OZ 311/20

19 maja 2020 r. 

 1. II FSK 3035/19
 2. II FSK 3049/19
 3. II FSK 3053/19
 4. II FSK 3146/19
 5. II FSK 3178/19
 6. II FSK 100/20
 7. II FSK 730/20
 8. II FSK 731/20
 9. II FSK 2145/19
 10. II FSK 2281/19
 11. II FSK 2375/19
 12. II FSK 2393/19
 13. II FSK 2418/19
 14. II FSK 2419/19
 15. II FSK 2420/19
 16. II FSK 2450/19
 17. II FSK 2498/19
 18. II FSK 2518/19
 19. II FSK 2519/19
 20. II FSK 2541/19
 21. II FSK 2555/19
 22. II FSK 2634/19
 23. II FSK 2635/19
 24. II FSK 2636/19
 25. II FSK 2955/19
 26. II FSK 2956/19
 27. II FSK 2957/19
 28. II GSK 1310/19
 29. II GSK 24/20
 30. II GSK 90/20
 31. II GSK 99/20
 32. II GSK 134/20
 33. II GSK 140/20
 34. II GSK 254/20
 35. II GSK 892/19
 36. II GZ 135/20
 37. II GSK 1177/19
 38. II GSK 45/20
 39. II GSK 132/20
 40. II GSK 139/20
 41. II GSK 168/20
 42. II GSK 181/20
 43. II GSK 234/20
 44. II GSK 3121/17
 45. II GSK 3468/17
 46. II GSK 4356/17
 47. II GZ 136/20
 48. II GZ 122/20
 49. II GZ 129/20
 50. II GZ 131/20
 51. II GZ 133/20
 52. II GZ 63/20
 53. II GZ 124/20
 54. II GZ 134/20
 55. II GZ 126/20
 56. II GZ 132/20
 57. II OSK 2685/19
 58. II OSK 2691/19
 59. II OSK 2763/19
 60. II OSK 2792/19
 61. II OSK  2808/19
 62. II OSK 2831/19

18 maja 2020 r. 

 1. II FSK 2488/19
 2. II FSK 252/20
 3. II FSK 763/20
 4. II FZ 70/20
 5. II FZ 149/20
 6. II FZ 180/20
 7. II FZ 141/20
 8. II FZ 157/20
 9. II FZ 158/20
 10. II GSK 1459/19
 11. II GSK 16/20
 12. II GSK 220/20
 13. II GSK 264/20
 14. II GSK 270/20
 15. II GW 1/20
 16. II GW 3/20
 17. II GW 4/20
 18. II GSK 1662/17
 19. II GSK 2192/17
 20. II GZ 99/20
 21. II GZ 128/20
 22. II GSK 73/20
 23. II GSK 74/20
 24. II GSK 241/20
 25. I OSK 2766/18
 26. I OSK 2767/18
 27. I OSK 4150/18
 28. I OSK 4369/18
 29. I OSK 30/19
 30. I OSK 229/19
 31. I OSK 356/19
 32. I OSK 358/19
 33. I OSK 384/19
 34. I OSK 395/19
 35. I OSK 430/19
 36. I OSK 436/19
 37. I OSK 444/19
 38. I OSK 451/19
 39. I OSK 467/19
 40. I OSK 514/19
 41. I OSK 533/19
 42. I OSK 691/19
 43. I OSK 779/19
 44. I OSK 786/19
 45. I OSK 1426/19
 46. I OSK 1447/19
 47. I OSK 1499/19
 48. I OSK 1522/19
 49. I OSK 1526/19
 50. I OSK 1542/19
 51. I OSK 1550/19
 52. I OSK 1557/19
 53. I OSK 1560/19
 54. I OSK 1567/19
 55. I OSK 1579/19
 56. I OSK 1587/19
 57. I OSK 1599/19
 58. I OSK 1602/19
 59. I OSK 1607/19
 60. I OSK 1623/19
 61. I OSK 1634/19
 62. I OSK 1638/19
 63. I OSK 1646/19
 64. I OSK 1652/19
 65. I OSK 1656/19
 66. I OSK 1662/19
 67. I OSK 1905/19
 68. I OSK 2144/19
 69. I OSK 2147/19
 70. I OSK 2267/19
 71. I OSK 2305/19
 72. I OSK 2598/19
 73. I OSK 2655/19
 74. I OSK 2734/19
 75. I OSK 314/20
 76. I OZ 29/20
 77. I OZ 158/20
 78. I OZ 355/20
 79. I OZ 356/20
 80. I OZ 359/20
 81. I OZ 360/20
 82. I OZ 361/20
 83. I OZ 363/20
 84. I OZ 369/20
 85. I OZ 370/20
 86. I OZ 372/20
 87. I OZ 376/20
 88. I OZ 377/20
 89. II OSK 2341/19
 90. II OSK 2606/19
 91. II OSK 2693/19
 92. II OSK 2744/19
 93. II OSK 2766/19
 94. II OSK 2784/19
 95. II OSK 910/20
 96. II OSK 2584/19
 97. II OSK 2607/19
 98. II OSK 2710/19
 99. II OSK 2716/19
 100. II OSK 2748/19
 101. II OSK 2759/19
 102. II OSK 2764/19
 103. II OSK 2709/19
 104. II OSK 2695/19
 105. II OSK 2758/19

15 maja 2020 r. 

 1. I FSK 2267/19
 2. I FZ 39/20
 3. I FZ 44/20
 4. II FSK 2970/19
 5. II FSK 262/20
 6. II FSK 263/20
 7. II FSK 264/20
 8. II FSK 600/20
 9. II FSK 2972/19
 10. II FSK 2995/19
 11. II FSK 4/20
 12. II FSK 61/20
 13. II FSK 68/20
 14. II FSK 176/20
 15. II FSK 177/20
 16. II FSK 178/20
 17. II FSK 179/20
 18. II FSK 180/20
 19. II FSK 181/20
 20. II FSK 223/20
 21. II FSK 232/20
 22. II FSK 233/20
 23. II FSK 308/20
 24. II FSK 318/20
 25. II FZ 200/20
 26. II FZ 201/20

14 maja 2020 r. 

 1. II FSK 2677/19
 2. II FSK 702/20
 3. II FSK 1938/18
 4. II FSK 107/20
 5. II FSK 2140/19
 6. II FSK 2257/19
 7. II FSK 2361/19
 8. II FSK 2362/19
 9. II FSK 2480/19
 10. II FSK 2481/19
 11. II FSK 2597/19
 12. II FSK 2901/19
 13. II FSK 2933/19
 14. II FSK 2934/19
 15. II FSK 3108/19
 16. II FSK 3165/19
 17. II FSK 96/20
 18. II FSK 182/20
 19. II FSK 201/20
 20. II FZ 155/20
 21. II FZ 205/20
 22. II FZ 215/20
 23. II FZ 147/20
 24. II FZ 172/20
 25. II FZ 173/20
 26. II FZ 174/20

13 maja 2020 r. 

 1. I FSK 2072/19
 2. I FSK 1739/19
 3. I FSK 2330/19
 4. I FSK 139/20
 5. I FSK 2337/19
 6. I FSK 268/20
 7. I FZ 61/20
 8. I FZ 88/20
 9. I FZ 89/20
 10. I FZ 6/20
 11. I FZ 29/20
 12. I FZ 33/20
 13. I FZ 40/20
 14. I FZ 56/20
 15. I FZ 57/20
 16. I FZ 58/20
 17. I FZ 70/20
 18. I FZ 78/20
 19. II FSK 2049/19
 20. II FSK 2050/19
 21. II FSK 2051/19
 22. II FSK 2149/19
 23. II FSK 2198/19
 24. II FSK 2199/19
 25. II FSK 2200/19
 26. II FSK 2586/19
 27. II FSK 2595/19
 28. II FSK 2596/19
 29. II FSK 2629/19
 30. II FSK 2644/19
 31. II FSK 2694/19
 32. II FSK 2714/19
 33. II FSK 2929/19
 34. II FSK 2950/19
 35. II FSK 3016/19
 36. II FSK 3232/19
 37. II FSK 3233/19
 38. II FSK 3234/19
 39. II FSK 1517/19
 40. II FSK 1518/19
 41. II FSK 1519/19
 42. II FSK 1669/19
 43. II FSK 1670/19
 44. II FSK 2358/19
 45. II FSK 2359/19
 46. II FSK 2147/19
 47. II FSK 3100/19
 48. II FSK 3203/19
 49. II FSK 3204/19
 50. II FSK 3221/19
 51. II FSK 3242/19
 52. II FSK 2963/19
 53. II FSK 2974/19
 54. II FSK 3002/19
 55. II FSK 3003/19
 56. II FSK 1724/18
 57. II FSK 1767/18
 58. II FSK 2046/19
 59. II FSK 2047/19
 60. II FSK 2048/19
 61. II FSK 429/20
 62. II FSK 430/20
 63. II FSK 449/20
 64. II FZ 199/20
 65. II FZ 203/20
 66. II FZ 181/20
 67. II FZ 204/20

12 maja 2020 r. 

 1. II FSK 2729/19
 2. II FSK 189/17
 3. II FZ 179/20
 4. II FZ 213/20
 5. II FZ 25/20
 6. II FSK 649/18
 7. II FZ 106/20
 8. II FZ 152/20
 9. II FZ 170/20
 10. I OSK 2483/18
 11. I OSK 2487/18
 12. I OSK 2526/18
 13. I OSK 2534/18
 14. I OSK 770/19
 15. I OSK 926/19
 16. I OSK 945/19
 17. I OSK 983/19
 18. I OSK 991/19
 19. I OSK 1005/19
 20. I OSK 1006/19
 21. I OSK 1009/19
 22. I OSK 1015/19
 23. I OSK 1032/19
 24. I OSK 1039/19
 25. I OSK 1041/19
 26. I OSK 1098/19
 27. I OSK 1150/19
 28. I OSK 1167/19
 29. I OSK 1179/19
 30. I OSK 1189/19
 31. I OSK 1212/19
 32. I OSK 1218/19
 33. I OSK 1265/19
 34. I OSK 1270/19
 35. I OSK 1289/19
 36. I OSK 1300/19
 37. I OSK 1327/19
 38. I OSK 1385/19
 39. I OSK 1417/19
 40. I OSK 1428/19
 41. I OSK 1433/19
 42. II OSK 447/20
 43. II OSK 1446/19

11 maja 2020 r. 

 1. II FZ 826/19
 2. II FZ 827/19
 3. II FZ 1/20
 4. II FZ 145/20
 5. II FZ 146/20

7 maja 2020 r. 

 1. II FSK 681/20
 2. II FSK 682/20
 3. II FSK 683/20
 4. II FSK 2756/19
 5. II FSK 2762/19
 6. II FSK 2770/19
 7. II FSK 2787/19
 8. II FSK 2805/19
 9. I OSK 3977/18
 10. I OSK 3978/18
 11. I OSK 4077/18
 12. I OSK 4078/18
 13. I OSK 4098/18
 14. I OSK 4104/18
 15. I OSK 4108/18
 16. I OSK 4135/18
 17. I OSK 4157/18
 18. I OSK 169/19
 19. I OSK 172/19
 20. I OSK 201/19
 21. I OSK 233/19
 22. I OSK 275/19
 23. I OSK 284/19
 24. I OSK 298/19
 25. I OSK 320/19
 26. I OSK 627/19
 27. I OSK 806/19
 28. I OSK 834/19
 29. I OSK 835/19
 30. I OSK 920/19
 31. I OSK 925/19
 32. I OSK 976/19
 33. I OSK 985/19
 34. I OSK 1049/19
 35. I OSK 1051/19
 36. I OSK 1078/19
 37. I OSK 1086/19
 38. I OSK 1095/19
 39. I OSK 1096/19
 40. I OSK 1145/19
 41. I OSK 1337/19
 42. I OSK 1562/19
 43. I OSK 1665/19
 44. I OSK 1695/19
 45. I OSK 1696/19
 46. I OSK 1838/19
 47. I OSK 2070/19
 48. I OSK 2831/19
 49. I OW 248/19
 50. I OW 252/19
 51. I OW 253/19
 52. I OW 291/19
 53. I OW 293/19

6 maja 2020 r. 

 1. I FSK 2279/19
 2. I FSK 309/20
 3. II FSK 2662/19
 4. II FZ 925/19
 5. II FZ 214/20

5 maja 2020 r. 

 1. II FSK 1635/19
 2. I OSK 2765/18
 3. I OZ 244/20
 4. I OZ 375/20

4 maja 2020 r. 

 1. I OPP 17/20
 2. I OPP 18/20
 3. I OPP 19/20
 4. I OPP 20/20
 5. I OPP 21/20
 6. II OSK 2306/18
 7. II FZ 131/20
 8. II FZ 190/20
 9. II FZ 211/20
 10. I FZ 12/20
 11. I FZ 38/20
 12. I FZ 46/20
 13. I FZ 59/20

30 kwietnia 2020 r. 

 1. II FZ 148/20
 2. II FZ 161/20
 3. II FZ 165/20
 4. II FZ 165/20
 5. II GSK 192/20
 6. II GZ 48/20
 7. II GZ 96/20
 8. II GZ 98/20
 9. II GZ 116/20
 10. II GZ 117/20
 11. II OSK 1288/19
 12. II OSK 1296/19
 13. II OSK 1297/19
 14. II OSK 1300/19
 15. II OSK 1312/19
 16. II OSK 1349/19
 17. II OSK 1362/19
 18. II OSK 1365/19
 19. II OSK 1375/19
 20. II OSK 1382/19
 21. II OSK 1410/19
 22. II OSK 562/19
 23. II OSK 1309/19
 24. II OSK 1893/19
 25. II OSK 2120/19
 26. II OSK 2121/19
 27. II OSK 2131/19
 28. II OSK 2265/19
 29. II OSK 2271/19
 30. II OSK 2522/19
 31. II OSK 2541/19
 32. II OSK 2542/19
 33. II OSK 2575/19
 34. II OPP 2/19
 35. II OPP 7/19
 36. I OSK 1814/18 
 37. I OSK 3865/18
 38. I OSK 4072/18
 39. I OSK 4096/18
 40. I OSK 4105/18
 41. I OSK 4116/18
 42. I OSK 4131/18
 43. I OSK 4148/18
 44. I OSK 4149/18
 45. I OSK 4171/18
 46. I OSK 4189/18
 47. I OSK 4268/18
 48. I OSK 4276/18
 49. I OSK 4285/18
 50. I OSK 4293/18
 51. I OSK 4323/18
 52. I OSK 4325/18
 53. I OSK 4425/18
 54. I OSK 10/19
 55. I OSK 11/19
 56. I OSK 12/19
 57. I OSK 22/19
 58. I OSK 61/19
 59. I OSK 123/19
 60. I OSK 370/19
 61. I OSK 433/19
 62. I OSK 485/19
 63. I OSK 486/19
 64. I OSK 495/19
 65. I OSK 496/19
 66. I OSK 504/19
 67. I OSK 542/19
 68. I OSK 545/19
 69. I OSK 554/19
 70. I OSK 555/19
 71. I OSK 769/19 
 72. I OSK 773/19 
 73. I OSK 843/19
 74. I OSK 848/19
 75. I OSK 898/19 
 76. I OSK 903/19 
 77. I OSK 953/19
 78. I OSK 958/19
 79. I OSK 971/19
 80. I OSK 977/19
 81. I OSK 1018/19
 82. I OSK 1069/19
 83. I OSK 1080/19
 84. I OSK 1089/19
 85. I OSK 1108/19
 86. I OSK 1114/19
 87. I OSK 1116/19
 88. I OSK 1117/19
 89. I OSK 1125/19
 90. I OSK 1133/19
 91. I OSK 1141/19
 92. I OSK 1165/19
 93. I OSK 1166/19
 94. I OSK 1181/19
 95. I OSK 1186/19
 96. I OSK 1191/19
 97. I OSK 1217/19
 98. I OSK 1224/19
 99. I OSK 1229/19
 100. I OSK 1231/19
 101. I OSK 1255/19
 102. I OSK 1269/19
 103. I OSK 1281/19
 104. I OSK 1297/19
 105. I OSK 1360/19
 106. I OSK 1502/19
 107. I OSK 1544/19
 108. I OSK 1546/19
 109. I OSK 1551/19
 110. I OSK 1613/19
 111. I OSK 2064/19
 112. I OSK 2557/19
 113. I OSK 3351/19
 114. I OSK 3386/19
 115. I OSK 486/20
 116. I OSK 525/20 
 117. I OSK 608/20 
 118. I OW 255/19
 119. I OW 257/19
 120. I OW 280/19
 121. I OW 281/19
 122. I OW 283/19
 123. I OW 294/19
 124. I OZ 238/20 
 125. I OZ 239/20 
 126. I OZ 240/20 
 127. I OZ 241/20 
 128. I OZ 242/20 
 129. I OZ 246/20 
 130. I OZ 278/20
 131. I OZ 281/20
 132. I OZ 285/20
 133. I OZ 286/20
 134. I OZ 287/20
 135. I OZ 288/20
 136. I OZ 289/20
 137. I OZ 291/20
 138. I OZ 294/20
 139. I OZ 295/20
 140. I OZ 298/20
 141. I OZ 299/20
 142. I OZ 302/20
 143. I OZ 309/20

29 kwietnia 2020 r.

 1. II FSK 2549/19
 2. II FSK 2598/19
 3. II FSK 2602/19
 4. II FSK 2952/19
 5. II FSK 3064/19
 6. II FSK 2442/18
 7. II FSK 3596/18
 8. II FSK 3067/19
 9. II FSK 389/20
 10. II FZ 116/20
 11. II FZ 119/20
 12. II FZ 121/20
 13. II FZ 194/20
 14. II FZ 81/20
 15. II FZ 96/20
 16. II FZ 97/20
 17. II FZ 98/20
 18. II FZ 135/20
 19. II FZ 167/20
 20. II FZ 128/20
 21. II FZ 140/20
 22. II FZ 188/20
 23. II FZ 196/20
 24. II OSK 3512/18 
 25. II OSK 3650/18
 26. II OSK 3685/18
 27. II OSK 3708/18
 28. II OSK 144/19
 29. II OSK 232/19
 30. II OSK 256/19 
 31. II OSK 413/19
 32. II OSK 449/19
 33. II OSK 715/19
 34. II OSK 729/19
 35. II OSK  859/19
 36. II OSK 1514/19
 37. II OSK 1746/19
 38. II OSK 2116/19
 39. II OSK 2137/19
 40. II OSK 1355/19
 41. II OSK 1390/19
 42. II OSK 1399/19 
 43. II OSK 1412/19 
 44. II OSK 1415/19
 45. II OSK 1416/19 
 46. II OSK 1417/19
 47. II OSK 1445/19 
 48. II OSK 1457/19
 49. II OSK 1476/19 
 50. II OSK 1483/19
 51. II OSK 1935/19 
 52. II OPP 6/20 
 53. II OSK 2178/19
 54. II OSK  2180/19
 55. II OSK 2181/19
 56. II OSK 2189/19
 57. II OSK 2195/19
 58. II OSK 2209/19
 59. II OSK 2211/19
 60. II OSK 2216/19
 61. II OSK 2228/19
 62. II OSK 2246/19
 63. II OSK 2290/19
 64. II OSK 2296/19
 65. II OSK 2249/19
 66. II OSK 2254/19
 67. II OSK 2297/19
 68. II OSK 2307/19
 69. I OSK 4238/18
 70. I OSK 4256/18
 71. I OSK 4263/18
 72. I OSK 4297/18
 73. I OSK 4317/18
 74. I OSK 4320/18
 75. I OSK 4332/18
 76. I OSK 4364/18
 77. I OSK 4374/18
 78. I OSK 4388/18
 79. I OSK 4390/18
 80. I OSK 4393/18
 81. I OSK 4396/18
 82. I OSK 4397/18
 83. I OSK 4400/18
 84. I OSK 4402/18
 85. I OSK 4411/18
 86. I OSK 566/19
 87. I OSK 571/19
 88. I OSK 572/19
 89. I OSK 573/19
 90. I OSK 629/19
 91. I OSK 656/19
 92. I OSK 660/19
 93. I OSK 661/19
 94. I OSK 672/19
 95. I OSK 681/19
 96. I OSK 746/19
 97. I OSK 782/19
 98. I OSK 783/19
 99. I OSK 923/19
 100. I OSK 942/19
 101. I OSK 988/19
 102. I OSK 1045/19
 103. I OSK 1079/19
 104. I OSK 1107/19
 105. I OSK 1147/19
 106. I OSK 1205/19
 107. I OSK 1252/19
 108. I OSK 1348/19
 109. I OSK 1352/19
 110. I OSK 1419/19
 111. I OSK 1457/19
 112. I OSK 1561/19
 113. I OSK 1574/19
 114. I OSK 1575/19
 115. I OSK 1718/19
 116. I OSK 2425/19
 117. I OSK 2435/19
 118. I OSK 2588/19
 119. I OSK 2600/19
 120. I OSK 2644/19
 121. I OSK 2674/19
 122. I OSK 2698/19
 123. I OSK 2699/19
 124. I OSK 2705/19
 125. I OSK 2735/19
 126. I OSK 2746/19
 127. I OSK 2749/19
 128. I OSK 2819/19
 129. I OSK 2839/19
 130. I OSK 2843/19
 131. I OSK 2868/19
 132. I OSK 2909/19
 133. I OSK 2959/19
 134. I OSK 2960/19
 135. I OSK 2987/19
 136. I OSK 3018/19
 137. I OSK 3037/19
 138. I OSK 3070/19
 139. I OSK 3085/19
 140. I OSK 3094/19
 141. I OSK 3116/19
 142. I OSK 3117/19
 143. I OSK 3127/19
 144. I OSK 3172/19
 145. I OSK 3280/19
 146. I OSK 40/20
 147. I OSK 54/20
 148. I OSK 77/20
 149. I OSK 379/20
 150. I OSK 423/20
 151. I OSK 500/20
 152. I OSK 514/20
 153. I OSK 527/20
 154. I OW 102/19
 155. I OW 258/19
 156. I OW 259/19
 157. I OW 260/19
 158. I OW 261/19
 159. I OW 265/19
 160. I OW 266/19
 161. I OW 267/19
 162. I OW 268/19
 163. I OW 269/19
 164. I OW 275/19
 165. I OW 276/19
 166. I OZ 276/20
 167. I OZ 282/20
 168. I OZ 283/20
 169. I OZ 314/20
 170. I OZ 315/20
 171. I OZ 316/20

28 kwietnia 2020 r.

 1. I FSK 308/20
 2. I FSK 322/20
 3. I FSK 342/20
 4. I FSK 345/20
 5. I FSK 359/20
 6. I FSK 414/20
 7. I FSK 439/20
 8. II FSK 910/18
 9. II FZ 556/19
 10. II FZ 118/20
 11. II FZ 127/20
 12. II FZ 139/20
 13. II FZ 115/20
 14. II FZ 136/20
 15. II FZ 182/20
 16. II FZ 193/20
 17. II FZ 210/20
 18. II FSK 2426/19
 19. II FSK 2459/19
 20. II FSK 2577/19
 21. II FSK 2613/19
 22. II FSK 2614/19
 23. II FSK 3031/19
 24. II FSK 3046/19
 25. II FSK 3047/19
 26. II FSK 3117/19
 27. II FZ 110/20
 28. II FZ 156/20
 29. II FSK 330/18
 30. I GSK 425/18
 31. I GSK 1712/18
 32. I GSK 387/20
 33. I GSK 395/20
 34. I GZ 75/20
 35. I GZ 76/20
 36. I GZ 80/20
 37. I GZ 81/20
 38. I GZ 82/20
 39. I GZ 83/20
 40. I GPP 1/20
 41. I GSK 1212/19
 42. I GSK 1416/19
 43. I GSK 305/20
 44. I GSK 310/20
 45. I GZ 474/19
 46. I GZ 26/20
 47. I GZ 63/20
 48. I GZ 64/20
 49. I GZ 65/20
 50. II GSK 3221/17
 51. II GSK 667/19
 52. II GSK 221/20
 53. II GZ 69/20
 54. II GZ 102/20
 55. II GZ 105/20
 56. II GZ 106/20
 57. II GZ 107/20
 58. II GZ 108/20
 59. II GZ 109/20
 60. II GZ 110/20
 61. II GZ 111/20
 62. II GZ 118/20
 63. II OSK 1444/19
 64. II OSK 1473/19
 65. II OSK 1475/19
 66. II OSK 1488/19
 67. II OSK 1491/19
 68. II OSK 1494/19
 69. II OSK 1495/19
 70. II OSK 1513/19
 71. II OSK 1530/19
 72. II OSK 1540/19
 73. II OSK 1541/19
 74. II OSK 1551/19
 75. II OSK 1928/19
 76. II OSK 1984/19
 77. II OSK 2007/19
 78. II OSK 2019/19
 79. II OSK 328/19
 80. II OSK 391/19
 81. II OSK 401/19 
 82. II OSK 415/19
 83. II OSK 800/19 
 84. II OSK 1053/19
 85. II OSK 1126/19 
 86. II OSK 1147/19
 87. II OSK 1213/19
 88. II OSK 1235/19 
 89. II OSK 1239/19
 90. II OSK 1240/19
 91. II OSK 1421/19 
 92. II OSK 1426/19
 93. II OSK 1447/19 
 94. II OSK 1458/19
 95. II OSK 1459/19
 96. II OZ 263/20
 97. II OZ 264/20 
 98. II OZ 268/20
 99. II OSK 609/19  
 100. II OSK 620/19
 101. II OSK 874/19
 102. II OSK 898/19
 103. II OSK 960/19
 104. II OSK 977/19
 105. II OSK 1093/19
 106. II OSK 1097/19
 107. II OSK 1103/19
 108. II OSK 1110/19
 109. II OSK 1175/19
 110. II OSK 1183/19
 111. II OSK 1230/19
 112. II OSK 281/20
 113. II OSK 304/20
 114. II OSK 470/20 
 115. II OSK 509/20 
 116. II OSK 641/20
 117. II OSK 741/20 
 118. II OSK 480/19 
 119. II OSK 486/19
 120. II OSK 495/19
 121. II OSK 520/19
 122. II OSK 523/19 
 123. II OSK 527/19
 124. II OSK 539/19
 125. II OSK 543/19
 126. II OSK 546/19
 127. II OSK 553/19 
 128. II OSK 554/19
 129. II OSK 621/19
 130. II OSK 560/19
 131. II OSK 569/19
 132. II OSK 570/19
 133. II OSK  572/19
 134. II OSK 1643/19
 135. II OSK 1661/19
 136. II OSK 1682/19
 137. II OSK 1742/19
 138. II OSK 814/19
 139. II OSK 1019/19 
 140. II OSK 1529/19 
 141. II OSK 1543/19 
 142. II OSK 1986/19 
 143. II OSK 2057/19 
 144. II OSK 2119/19 
 145. II OSK 2332/19 
 146. II OSK 2340/19 
 147. II OSK 2374/19 
 148. II OSK 2437/19  
 149. II OSK 2471/19 
 150. II OSK 685/20 
 151. II OSK 704/20 
 152. II OSK 647/19 
 153. II OSK 655/19 
 154. II OSK 658/19 
 155. II OSK 667/19 
 156. II OSK 674/19 
 157. II OSK 677/19 
 158. II OSK 1510/19 
 159. II OSK 1610/19 
 160. II OSK 1627/19 
 161. II OSK 1629/19 
 162. II OSK 1632/19 
 163. II OSK 1635/19
 164. II OSK 1645/19 
 165. II OSK 1646/19 
 166. II OSK 1647/19 
 167. II OSK 1747/19 
 168. II OSK 276/19 
 169. II OSK 307/19 
 170. II OSK 326/19 
 171. II OSK 3687/18
 172. II OSK 3688/18
 173. II OSK 167/19
 174. II OSK 1043/19
 175. II OSK 1046/19
 176. II OSK 1138/19
 177. II OSK 1139/19
 178. II OSK 1191/19
 179. II OSK 1193/19
 180. II OSK 1198/19
 181. II OSK 1219/19
 182. II OSK 1248/19
 183. II OSK 1265/19
 184. II OSK 1242/19
 185. II OSK 1251/19
 186. II OSK 1271/19
 187. II OSK 1275/19
 188. II OSK 1280/19
 189. II OSK 1284/19
 190. II OSK 1287/19
 191. II OSK 1335/19
 192. II OSK 1348/19
 193. II OSK 1373/19
 194. II OSK 1374/19
 195. II OSK 1387/19
 196. I OSK 3925/18
 197. I OSK 3941/18
 198. I OSK 4093/18
 199. I OSK 4126/18
 200. I OSK 4137/18
 201. I OSK 4152/18
 202. I OSK 4206/18
 203. I OSK 4351/18
 204. I OSK 4426/18
 205. I OSK 4435/18
 206. I OSK 4450/18
 207. I OSK 7/19
 208. I OSK 9/19
 209. I OSK 34/19
 210. I OSK 63/19
 211. I OSK 101/19
 212. I OSK 119/19
 213. I OSK 135/19
 214. I OSK 186/19
 215. I OSK 482/19
 216. I OSK 557/19
 217. I OSK 563/19
 218. I OSK 837/19
 219. I OSK 838/19
 220. I OSK 858/19
 221. I OSK 896/19
 222. I OSK 913/19
 223. I OSK 1142/19
 224. I OSK 1275/19
 225. I OSK 1398/19
 226. I OSK 1423/19
 227. I OSK 1780/19
 228. I OSK 1887/19
 229. I OSK 1939/19
 230. I OSK 1969/19
 231. I OSK 1984/19
 232. I OSK 2360/19
 233. I OSK 2361/19
 234. I OSK 2362/19
 235. I OSK 2363/19
 236. I OSK 2364/19
 237. I OSK 2405/19
 238. I OSK 2584/19
 239. I OSK 2794/19
 240. I OSK 2880/19 
 241. I OSK 4/20
 242. I OSK 5/20
 243. I OSK 6/20
 244. I OSK 7/20
 245. I OSK 68/20
 246. I OSK 69/20
 247. I OSK 70/20
 248. I OSK 71/20
 249. I OSK 522/20
 250. I OW 292/19
 251. I OW 295/19
 252. I OW 296/19
 253. I OW 297/19
 254. I OW 298/19
 255. I OW 299/19
 256. I OW 302/19
 257. I OZ 263/20
 258. I OZ 264/20
 259. I OZ 265/20
 260. I OZ 266/20
 261. I OZ 267/20
 262. I OZ 279/20
 263. I OZ 280/20

27 kwietnia 2020 r.

 1. I FSK 335/20
 2. I FSK 373/20
 3. I FSK 442/20
 4. I FSK 482/20
 5. I FSK 491/20
 6. I FSK 514/20
 7. I FZ 1/20
 8. I FZ 11/20
 9. I FZ 28/20
 10. II OSK 445/19
 11. II OSK 472/19
 12. II OSK 474/19
 13. II OSK 475/19
 14. II OSK 476/19
 15. II OSK 477/19
 16. II OSK 478/19
 17. II OSK 1728/19
 18. II OSK 1758/19 
 19. II OSK 1787/19 
 20. II OSK 1800/19
 21. II OSK 2129/19
 22. II OSK 2140/19
 23. II OSK 2171/19
 24. II OSK 2175/19
 25. II OSK 39/20
 26. I OSK 3716/18
 27. I OSK 3748/18
 28. I OSK 3879/18
 29. I OSK 3947/18
 30. I OSK 4059/18
 31. I OSK 4061/18
 32. I OSK 4163/18
 33. I OSK 4164/18
 34. I OSK 4165/18
 35. I OSK 87/19
 36. I OSK 89/19
 37. I OSK 142/19
 38. I OSK 144/19
 39. I OSK 145/19
 40. I OSK 184/19
 41. I OSK 813/19
 42. I OSK 839/19
 43. I OSK 885/19
 44. I OSK 963/19
 45. I OSK 973/19
 46. I OSK 1195/19
 47. I OSK 1250/19
 48. I OSK 1273/19
 49. I OSK 1331/19
 50. I OSK 1349/19
 51. I OSK 3283/19
 52. I OW 223/19
 53. I OW 225/19
 54. I OW 1/20
 55. I OW 2/20
 56. I OW 3/20
 57. I OW 4/20
 58. I OZ 230/20
 59. I OZ 231/20
 60. I OZ 232/20
 61. I OZ 233/20
 62. I OZ 234/20
 63. I OZ 235/20
 

24 kwietnia 2020 r. 

 1. II GSK 1364/18
 2. II GSK 1666/18
 3. II GSK 586/19
 4. II GSK 1520/19
 5. II GSK 23/20
 6. II GSK 63/20
 7. II GSK 653/18
 8. II GSK 1747/18
 9. II GSK 2057/18
 10. II GSK 375/19
 11. II GSK 1159/19
 12. II OSK 2081/18
 13. II OSK 12/20
 14. II OSK 174/20
 15. II OSK 321/20
 16. II OSK 322/20
 17. II OSK 591/20
 18. II OSK 634/20
 19. II OSK 864/20
 20. I OSK 1707/18
 21. I OSK 2148/18
 22. I OSK 2576/18
 23. I OSK 2577/18
 24. I OSK 2578/18
 25. I OSK 3885/18
 26. I OSK 568/19
 27. I OSK 728/19
 28. I OSK 734/19
 29. I OSK 791/19
 30. I OSK 804/19
 31. I OSK 886/19
 32. I OSK 892/19
 33. I OSK 902/19
 34. I OSK 965/19
 35. I OSK 999/19
 36. I OSK 1000/19
 37. I OSK 1033/19
 38. I OSK 1046/19
 39. I OSK 1097/19
 40. I OSK 1106/19
 41. I OSK 1128/19
 42. I OSK 1129/19
 43. I OSK 1131/19
 44. I OSK 1140/19
 45. I OSK 1143/19
 46. I OSK 1170/19
 47. I OSK 1184/19
 48. I OSK 1193/19
 49. I OSK 1194/19
 50. I OSK 1196/19
 51. I OSK 1213/19
 52. I OSK 1219/19
 53. I OSK 1227/19
 54. I OSK 1230/19
 55. I OSK 2576/19
 56. I OSK 2577/19
 57. I OSK 2578/19
 58. I OSK 2579/19
 59. I OSK 2580/19
 60. I OSK 2742/19
 61. I OSK 2844/19
 62. I OSK 2852/19
 63. I OSK 2853/19
 64. I OSK 2886/19
 65. I OSK 2901/19
 66. I OSK 3311/19
 67. I OSK 3400/19
 68. I OW 279/19
 69. I OZ 59/20
 70. I OZ 60/20
 71. I OZ 128/20
 72. I OZ 257/20

23 kwietnia 2020 r. 

 1. I FSK 1078/18
 2. I FSK 505/20
 3. I FZ 48/20
 4. I FSK 410/20
 5. I FSK 413/20
 6. I FSK 416/20
 7. I FSK 436/20
 8. I FSK 458/20
 9. I FSK 508/20
 10. I FSK 511/20
 11. II FZ 171/20
 12. II GSK 174/20
 13. II GSK 187/20
 14. II GZ 68/20
 15. II GZ 97/20
 16. II GZ 100/20
 17. II GZ 101/20
 18. II GSK 146/20
 19. II GSK 147/20
 20. II GSK 94/20
 21. II GZ 95/20
 22. II GZ 103/20
 23. II GZ 104/20
 24. I GSK 407/20
 25. I GSK 408/20
 26. I GSK 409/20
 27. I GSK 410/20
 28. I GSK 411/20
 29. I GSK 412/20
 30. I GSK 413/20
 31. I GSK 414/20
 32. I GSK 415/20
 33. I GSK 416/20
 34. I GSK 417/20
 35. II GSK 1518/19
 36. II GSK 1531/19
 37. II GZ 17/20
 38. II GZ 119/20
 39. II GZ 120/20
 40. II GZ 121/20
 41. II OSK 1546/18
 42. II OSK 636/19
 43. II OSK 663/19
 44. II OSK 678/19
 45. II OSK 688/19
 46. II OSK 692/19
 47. II OSK 714/19
 48. II OSK 761/19
 49. II OSK 774/19
 50. II OSK 775/19
 51. II OSK 778/19
 52. II OSK 786/19
 53. II OSK 798/19
 54. II OSK 799/19
 55. II OSK 817/19
 56. II OSK 1006/19
 57. II OSK 1054/19
 58. II OSK 1074/19
 59. II OSK 1081/19
 60. II OSK 1115/19
 61. II OSK 1118/19
 62. II OSK 1123/19
 63. II OSK 1142/19
 64. II OSK 1152/19
 65. II OSK 1184/19
 66. II OSK 1190/19
 67. II OSK 1223/19
 68. II OSK 1276/19
 69. II OSK 1350/19
 70. II OSK 1389/19
 71. II OSK 1400/19
 72. II OSK 1472/19
 73. II OSK 1474/19
 74. II OSK 1493/19
 75. II OSK 1555/19
 76. II OSK 1604/19
 77. II OSK 1670/19
 78. II OSK 1673/19
 79. II OSK 1680/19
 80. II OSK 1694/19
 81. II OSK 1698/19
 82. II OSK 1699/19
 83. II OSK 1705/19
 84. II OSK 1739/19
 85. II OSK 1755/19
 86. II OSK 1814/19
 87. II OSK 1855/19
 88. II OSK 1866/19
 89. II OSK 1875/19
 90. II OSK 1897/19
 91. II OSK 1903/19
 92. II OSK 1906/19
 93. II OSK 1917/19
 94. II OSK 1919/19
 95. II OSK 1982/19
 96. II OSK 2026/19
 97. II OSK 2035/19
 98. II OSK 2037/19
 99. II OSK 387/20
 100. II OSK 417/20
 101. II OSK 496/20
 102. II OSK 707/20
 103. II OZ 276/20
 104. II OZ 278/20
 105. II OZ 282/20
 106. II OZ 287/20
 107. II OZ 290/20
 108. II OZ 292/20
 109. II OKW 2/20
 110. II OSK 317/19
 111. II OSK 638/19
 112. II OSK 650/19
 113. II OSK 653/19
 114. II OSK 668/19
 115. II OSK 925/19
 116. II OSK 1949/19
 117. II OSK 1950/19
 118. II OSK 1955/19
 119. II OSK 1995/19
 120. II OSK 2062/19 
 121. II OSK 167/20
 122. II OSK 457/20 
 123. II OSK 757/20 
 124. II OSK 70/19
 125. II OSK 71/19
 126. II OSK 267/19 
 127. II OSK 462/19
 128. II OSK 697/19
 129. II OSK 722/19 
 130. II OSK 747/19
 131. II OSK 749/19 
 132. II OSK 802/19
 133. II OSK 905/19
 134. II OSK 1031/19 
 135. II OSK 1392/19 
 136. II OSK 1590/19
 137. II OSK 1631/19
 138. II OSK 1652/19
 139. II OSK 1653/19 
 140. II OSK 1689/19 
 141. II OSK  1693/19 
 142. II OSK 1754/19 
 143. II OSK 1756/19 
 144. II OSK 1795/19 
 145. II OSK 1998/19 
 146. II OSK 3653/18
 147. II OSK 1070/19

22 kwietnia 2020 r. 

 1. II OSK 221/18 
 2. II OSK 971/19
 3. II OSK 1132/19
 4. II OSK 1357/19 
 5. II OSK 1359/19
 6. II OSK 3958/19
 7. II OZ 246/20 
 8. II OZ 247/20 
 9. II OZ 248/20
 10. II OZ 249/20
 11. I GSK 258/20
 12. I GSK 259/20
 13. I GSK 260/20
 14. I GSK 261/20
 15. I GSK 262/20
 16. I GSK 263/20
 17. I GSK 278/20
 18. I GZ 52/20
 19. I GZ 53/20
 20. I GZ 54/20
 21. I GZ 55/20
 22. I GZ 56/20
 23. I GZ 89/20
 24. I OSK 1469/18
 25. I OSK 2279/18
 26. I OSK 3427/18
 27. I OSK 4143/18
 28. I OSK 4172/18
 29. I OSK 4202/18
 30. I OSK 4211/18
 31. I OSK 4224/18
 32. I OSK 4255/18
 33. I OSK 836/19
 34. I OSK 967/19
 35. I OSK 383/20
 36. I OSK 414/20
 37. I OSK 443/20
 38. I OZ 247/20
 39. I OZ 248/20
 40. I OZ 249/20
 41. I OZ 258/20
 42. I OZ 259/20
 43. I OZ 260/20
 44. I OZ 261/20
 45. I OZ 262/20
 46. I OZ 274/20
 47. I OZ 284/20

21 kwietnia 2020 r. 

 1. II GSK 1512/19
 2. II GSK 1513/19
 3. II GSK 7/20
 4. II GSK 81/20
 5. II GSK 3650/17
 6. II OPP 3/20
 7. II OPP 4/20
 8. II OKW 1/20
 9. II OSK 624/19
 10. II OSK 629/19 
 11. II OSK 630/19
 12. II OSK 631/19
 13. II OSK 661/19 
 14. II OSK 696/19
 15. II OSK 836/19
 16. II OSK 862/19
 17. II OSK 864/19
 18. II OSK 899/19
 19. II OSK 933/19
 20. II OSK 936/19
 21. II OSK 954/19
 22. II OSK 964/19
 23. II OSK 965/19
 24. II OSK 969/19
 25. II OSK 991/19 
 26. II OSK 1028/19
 27. II OSK 1042/19 
 28. II OSK 1050/19
 29. II OSK 1063/19 
 30. II OSK 1082/19 
 31. II OSK 1096/19 
 32. II OSK 1718/19 
 33. II OSK 1731/19 
 34. II OSK 1738/19 
 35. II OSK 1765/19 
 36. II OSK 1776/19
 37. II OSK 1778/19 
 38. II OSK 1813/19 
 39. II OSK 1818/19 
 40. II OSK 2278/19
 41. II OSK 2279/19 
 42. II OSK 2284/19 
 43. II OSK 2308/19 
 44. II OSK 2337/19 
 45. II OSK 2371/19 
 46. II OSK 2487/19 
 47. II OSK 2638/19 
 48. II OSK 3445/19 
 49. II OSK 3796/19 
 50. II OSK 559/20 
 51. II OSK 643/20 
 52. II OSK 650/20 
 53. II OSK 848/20 
 54. II OSK 912/20
 55. II OZ 281/20
 56. II FSK 2334/19
 57. II FSK 2335/19
 58. II FSK 2372/19
 59. II FSK 2387/19
 60. II FSK 2392/19
 61. II FSK 2435/19
 62. II FSK 2436/19
 63. II FSK 2465/19
 64. II FSK 2470/19
 65. II FSK 2485/19
 66. II FSK 5/20
 67. II FSK 23/20
 68. II FSK 30/20
 69. II FSK 34/20
 70. II FSK 36/20
 71. II FSK 45/20
 72. II FSK 84/20
 73. II FSK 85/20
 74. II FSK 171/20
 75. II FSK 309/20
 76. II FSK 983/19
 77. II FZ 191/20
 78. I OSK 2648/18
 79. I OSK 2657/18
 80. I OSK 2658/18
 81. I OSK 2709/18
 82. I OSK 2710/18
 83. I OSK 2730/18
 84. I OSK 2757/18
 85. I OSK 4071/18
 86. I OSK 4101/18
 87. I OSK 4111/18
 88. I OSK 4121/18
 89. I OSK 4174/18
 90. I OSK 4185/18
 91. I OSK 4186/18
 92. I OSK 4198/18
 93. I OSK 4229/18
 94. I OSK 4237/18
 95. I OSK 4277/18
 96. I OSK 4309/18
 97. I OSK 4328/18
 98. I OSK 344/19
 99. I OSK 345/19
 100. I OSK 346/19
 101. I OSK 347/19
 102. I OSK 894/19
 103. I OSK 1058/19
 104. I OSK 490/20
 105. I OSK 515/20
 106. I OSK 516/20
 107. I OSK 517/20
 108. I OSK 518/20
 109. I OW 277/19
 110. I OW 278/19
 111. I OZ 300/20
 112. I OZ 301/20
 113. I OZ 310/20
 114. I OZ 311/20
 115. I OZ 312/20
 116. I OZ 313/20

19 kwietnia 2020 r. 

 1. I OSK 2037/18
 2. I OSK 2111/18
 3. I OSK 2180/18
 4. I OZ 250/20
 5. I OZ 251/20
 6. I OZ 252/20
 7. I OZ 253/20
 8. I OZ 254/20
 9. I OZ 255/20
 10. I OZ 256/20

17 kwietnia 2020 r. 

 1. II FSK 1656/19
 2. II FSK 1671/19
 3. II FSK 1672/19
 4. II FSK 1673/19
 5. II FSK 1702/19
 6. II FSK 1703/19
 7. II FSK 1704/19
 8. II FSK 1705/19
 9. II FSK 1706/19
 10. II FSK 1730/19
 11. II FSK 1731/19
 12. II FSK 1730/19
 13. II FSK 1731/19
 14. II FSK 1792/19
 15. II FSK 1793/19
 16. II FSK 1794/19
 17. II FSK 1795/19
 18. II FSK 1815/19
 19. II FSK 1816/19
 20. II FSK 2103/19
 21. II FSK 2104/19
 22. II FSK 2105/19
 23. II FSK 2153/19
 24. II FSK 2154/19
 25. II FSK 2155/19
 26. II FSK 2407/19
 27. II FSK 2408/19
 28. II FSK 2315/19
 29. II FSK 3208/19
 30. II FSK 3219/19
 31. II FSK 3226/19
 32. II FSK 3244/19
 33. II FZ 150/20
 34. II FZ 163/20
 35. II FSK 3126/19
 36. II FSK 3212/19
 37. II FSK 490/20
 38. II FSK 595/20
 39. II FZ 102/20
 40. II FZ 153/20
 41. II FZ 198/20
 42. II GSK 1912/18
 43. II GSK 1913/18
 44. II GSK 2037/18
 45. II GSK 51/19
 46. II GZ 125/20
 47. II GZ 127/20
 48. II GZ 130/20 
 49. I GSK 328/20
 50. I GSK 442/20
 51. I GSK 443/20
 52. I GZ 77/20
 53. I GZ 78/20
 54. I GZ 79/20
 55. I GSK 461/20
 56. I GZ 71/20
 57. I GZ 84/20
 58. I GZ 85/20
 59. I GZ 86/20
 60. I GZ 87/20
 61. I GPP 3/20
 62. I GPP 4/20

16 kwietnia 2020 r. 

 1. I GSK 214/20
 2. I GSK 293/20
 3. I GSK 396/20
 4. I GSK 397/20
 5. I GSK 398/20
 6. I GSK 399/20
 7. I GSK 400/20
 8. I GSK 401/20
 9. I GSK 402/20
 10. I GSK 403/20
 11. I GSK 404/20
 12. I GSK 405/20
 13. I GSK 406/20
 14. I GSK 514/20
 15. I GZ 48/20
 16. I GZ 49/20
 17. I GZ 57/20
 18. I GZ 58/20
 19. I GZ 59/20
 20. I GZ 60/20
 21. I GZ 61/20
 22. I GZ 62/20
 23. I GSK 1097/16
 24. I GSK 193/18
 25. I GSK 194/18
 26. I GSK 195/18
 27. I GSK 398/18
 28. I GSK 449/18
 29. I GSK 1034/19 
 30. II FSK 1944/19
 31. II FSK 1945/19
 32. II FSK 1946/19
 33. II FSK 1995/19
 34. II FSK 2019/19
 35. II FSK 2235/19
 36. II FSK 2236/19
 37. II FSK 2353/19
 38. II FSK 2354/19
 39. II FSK 2355/19
 40. II FSK 2356/19
 41. II FSK 2357/19
 42. II FSK 2404/19
 43. II FSK 2405/19
 44. II FSK 2406/19
 45. II FSK 2520/19
 46. II FSK 2521/19
 47. II FSK 2688/19
 48. II FSK 2689/19
 49. II FSK 2690/19
 50. II FSK 2877/19
 51. II FSK 2878/19
 52. II FSK 2879/19
 53. II FSK 2880/19
 54. II FSK 2433/19
 55. II FSK 2486/19
 56. II FSK 2487/19
 57. II FSK 2534/19
 58. II FSK 2535/19
 59. II FZ 168/20
 60. II FZ 189/20
 61. II FZ 56/20
 62. II FZ 68/20
 63. II FZ 92/20
 64. II FZ 107/20
 65. II FSK 2205/18
 66. II FSK 2930/18
 67. II FSK 3016/18
 68. II FSK 365/20
 69. II FZ 905/19
 70. II FZ 137/20
 71. II FZ 143/20
 72. II FZ 169/20
 73. I OSK 2148/17
 74. I OSK 4219/18
 75. I OSK 4230/18
 76. I OSK 4231/18
 77. I OSK 4232/18
 78. I OSK 802/19
 79. I OSK 807/19
 80. I OSK 924/19
 81. I OSK 932/19
 82. I OSK 936/19
 83. I OSK 941/19
 84. I OSK 964/19
 85. I OSK 968/19
 86. I OSK 994/19
 87. I OSK 1011/19
 88. I OSK 1115/19
 89. I OSK 1192/19
 90. I OSK 1220/19
 91. I OSK 2937/19
 92. I OSK 2947/19
 93. I OSK 2958/19
 94. I OSK 2983/19
 95. I OSK 3003/19
 96. I OSK 3176/19
 97. I OSK 3193/19
 98. I OSK 3236/19
 99. I OSK 3345/19
 100. I OSK 3346/19
 101. I OSK 3387/19
 102. I OSK 3389/19
 103. I OSK 191/20
 104. I OSK 238/20
 105. I OW 216/19
 106. I OW 217/19
 107. I OW 218/19
 108. I OW 219/19
 109. I OW 220/19
 110. I OW 221/19
 111. I OW 222/19
 112. I OW 230/19
 113. I OW 262/19
 114. I OW 263/19
 115. I OW 264/19
 116. I OW 271/19
 117. I OW 272/19
 118. I OW 273/19
 119. I OW 284/19
 120. I OZ 1201/19
 121. I OZ 46/20
 122. I OZ 47/20
 123. I OZ 48/20
 124. I OZ 49/20
 125. I OZ 194/20
 126. I OZ 195/20
 127. I OZ 196/20

15 kwietnia 2020 r. 

 1. I FSK 67/20
 2. I FSK 408/20
 3. I FSK 408/20
 4. I FSK 428/20
 5. I FZ 21/20
 6. I FZ 31/20
 7. I FZ 32/20
 8. I FZ 41/20
 9. I FZ 71/20
 10. II FSK 1914/19
 11. II FSK 1935/19
 12. II FSK 2094/19
 13. II FSK 2095/19
 14. II FSK 2096/19
 15. II FSK 2110/19
 16. II FSK 2164/19
 17. II FSK 2165/19
 18. II FSK 2166/19
 19. II FSK 2250/19
 20. II FSK 2251/19
 21. II FSK 3034/19
 22. II FSK 3071/19
 23. II FSK 294/20
 24. II FZ 202/20
 25. II FZ 207/20
 26. II FZ 209/20

10 kwietnia 2020 r. 

 1. I GZ 66/20
 2. I GZ 67/20
 3. I GZ 68/20
 4. I GZ 69/20
 5. I GZ 70/20
 6. I GZ 72/20
 7. I GZ 73/20
 8. I GZ 74/20
 9. I OSK 521/20
 10. I OZ 228/20
 11. I OZ 236/20
 12. I OZ 243/20
 13. I OZ 245/20

9 kwietnia 2020 r. 

 1. II GSK 144/20
 2. II GSK 242/20
 3. II GSK 274/20

8 kwietnia 2020 r. 

I GSK 164/20

6 kwietnia 2020 r. 

 1. II FSK 2201/19
 2. II FSK 2202/19
 3. II FSK 2284/19
 4. II FSK 2298/19
 5. II FSK 2299/19
 6. II FSK 2300/19
 7. II FSK 2301/19
 8. II FSK 2345/19
 9. II FSK 2346/19
 10. II FSK 2347/19
 11. II FSK 2348/19
 12. II FSK 2349/19
 13. II FSK 2350/19
 14. II FSK 2351/19
 15. II FSK 2352/19
 16. II FSK 2409/19
 17. II FSK 2410/19
 18. II FSK 2411/19
 19. II FSK 2684/19
 20. II FSK 2685/19
 21. II FSK 65/20
 22. II FSK 66/20
 23. II FSK 67/20
 24. II FSK 112/20
 25. II FSK 113/20
 26. II FSK 115/20
 27. II FSK 124/20
 28. II FSK 130/20
 29. II FSK 133/20
 30. II FSK 1994/19
 31. II FSK 2015/19
 32. II FSK 2016/19
 33. II FSK 2017/19
 34. II FSK 2018/19
 35. II FSK 191/20
 36. II FSK 305/20
 37. II FSK 306/20
 38. II FSK 327/20
 39. II FSK 339/20
 40. II FSK 1741/18
 41. II FSK 1872/18
 42. II FSK 2003/18
 43. II FSK 2574/18
 44. II FSK 3308/18
 45. II FSK 3602/18
 46. II FSK 117/20
 47. II FSK 440/20
 48. II FSK 454/20
 49. II FSK 542/20
 50. II FZ 908/19
 51. II FZ 909/19
 52. II FZ 175/20
 53. II FZ 176/20
 54. II FZ 177/20
 55. II FZ 178/20
 56. II FZ 187/20
 57. I FSK 230/20
 58. I FZ 34/20
 59. I FZ 35/20
 60. II GSK 621/19
 61. II GSK 204/20
 62. II GZ 303/19
 63. II GZ 112/20
 64. II GZ 113/20
 65. II GZ 114/20
 66. II GZ 115/20

30 marca 2020 r. 

 1. II OSK 708/20
 2. II OSK 714/20
 3. II OSK 721/20

27 marca 2020 r. 

 1. II GSK 2101/17
 2. II GSK 3127/17
 3. II GSK 3906/17
 4. II GSK 4134/17
 5. II GSK 1167/18
 6. II GPP 1/20
 7. II GPP 2/20
 8. II GPP 3/20
 9. II GPP 4/20

25 marca 2020 r.

 1. II FSK 1346/19
 2. II FSK 2576/19
 3. II FSK 2666/19
 4. II FSK 2918/19
 5. II FSK 1763/19
 6. II FSK 1764/19
 7. II FSK 2100/19
 8. II FSK 2101/19
 9. II FSK 2102/19
 10. II FSK 2203/19
 11. II FSK 2204/19
 12. II FSK 2205/19
 13. II FSK 2369/19
 14. II FSK 2490/19
 15. II FSK 2491/19
 16. II FSK 1762/19
 17. II FSK 2150/19
 18. II FSK 2151/19
 19. II FSK 2152/19
 20. II FSK 2492/19
 21. II FSK 2493/19
 22. II FSK 2513/19
 23. II FSK 2514/19
 24. II FSK 2515/19
 25. II FSK 3095/19
 26. II FZ 76/20
 27. II FZ 117/20 
 28. II FZ 144/20
 29. II FZ 164/20
 30. II OZ 244/20  

24 marca 2020 r.

 1. II GSK 2658/17
 2. II GSK 3462/17

23 marca 2020 r. 

 1. I FSK 71/20
 2. I FSK 83/20
 3. I FSK 140/20
 4. I FSK 141/20
 5. I FSK 186/20
 6. I FSK 718/18
 7. I FSK 1553/17
 8. II FZ 74/20
 9.  II FZ 75/20
 10. II FZ 131/20

20 marca 2020 r. 

 1. II FSK 3224/19
 2. II FZ 120/20
 3. II FZ 134/20
 4. II FZ 162/20

19 marca 2020 r.

 1. II FSK 2138/19
 2. II FSK 1504/19
 3. II FSK 2093/19
 4. II FSK 1384/19
 5. II FSK 1385/19
 6. II FSK 1811/19
 7. II FSK 2242/19
 8. II FSK 2243/19
 9. II FSK 2244/19
 10. II FSK 2245/19
 11. II FSK 2246/19
 12. II OZ 270/20  
 13. II OZ 271/20  
 14. II OZ 272/20  
 15. II OZ 273/20   
 16. II OZ 274/20  
 17. II OZ 277/20 
 18. II GSK 1461/19

18 marca 2020 r.

 1. II OSK 1266/18  
 2. II OSK 2468/19  
 3. II OSK 622/20    
 4. II OZ 269/20            
 5. II OSK 3242/18 
 6. II OSK 671/20   
 7. II OSK 672/20   
 8. II OSK 3796/19  
 9. II OSK 590/20   
 10. II OSK 613/20   
 11. II OSK 154/20  
 12. II OSK 649/20    
 13. II OZ 26/20        
 14. II OZ 255/20      
 15. II OSK 241/19   
 16. II OSK 242/19   
 17. II OSK 263/19   
 18. II OSK 332/19   
 19. II OSK 333/19   
 20. II OSK 337/19   
 21. II OSK 341/19   
 22. II OSK 344/19   
 23. II OSK 368/19   
 24. II OSK 374/19   
 25. II OSK 375/19   
 26. II OSK 379/19   
 27. II OSK 403/19
 28. I GSK 219/20
 29. I GSK 230/20
 30. I GSK 244/20
 31. I GSK 256/20
 32. I GSK 255/20
 33. I GSK 257/20
 34. I GZ 50/20
 35. I GZ 51/20
 36. II GW 39/19
 37. II GW 2/20
 38. II GZ 321/19
 39. II GZ 58/20
 40. II GZ 59/20
 41. II GZ 60/20
 42. II GZ 62/20
 43. II GSK 137/20
 44. II GZ 61/20
 45. II GZ 64/20
 46. II GZ 65/20
 47. II GZ 66/20

17 marca 2020 r.

 1. I GSK 2159/18
 2. I GSK 2783/18
 3. I GSK 1396/19
 4. I GSK 1455/19
 5. I GSK 6/20
 6. I GSK 209/20
 7. II GZ 86/20
 8. II GZ 87/20
 9. II GZ 88/20
 10. II GZ 89/20
 11. II GZ 90/20
 12. II GZ 91/20
 13. II GZ 92/20
 14. II GSK 1523/19
 15. II GSK 1526/19
 16. II OSK 364/20   
 17. II OZ 256/20      
 18. II OZ 257/20      
 19. II OZ 258/20      
 20. II OZ 259/20      
 21. II OZ 260/20      
 22. II OSK 3695/19 
 23. II OSK 3729/18 
 24. II OSK 363/19   
 25. II OSK 369/19   
 26. II OSK 428/19   
 27. II OSK 448/19   
 28. II OSK 556/19   
 29. II OSK 602/19   
 30. II OSK 603/19   
 31. II OSK 3820/19 
 32. II OSK 3990/19 
 33. II OSK 83/20      
 34. II OZ 250/20      
 35. II OZ 251/20      
 36. II OZ 252/20      
 37. II OZ 253/20      
 38. II OZ 254/20      
 39. II OZ 261/20      
 40. II OZ 262/20      
 41. II OSK 277/19   
 42. II OSK 301/19   
 43. II OSK 304/19