Opinie i wystąpienia

< powrót

 

Informacja dotycząca stanowiska w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

 
Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego uprzejmie informuje o stanowisku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, które zostało przesłane Marszałkowi Senatu RP.