Oświadczenia majątkowe

< powrót

 

2020

Oświadczenia złożone w związku z przejściem w stan spoczynku lub z objęciem urzędu sędziego NSA w 2020 r.

Janusz Drachal – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych

 

Oświadczenia prezesów wojewódzkich sądów admistracyjnych złożone w związku z przejściem w stan spoczynku w 2020 r.
 
  1. Janina Kosowska 
  2. Zdzisław Pietrasik -uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2020-07-31 12:08:55
Utworzył: Szczepan Borowski
Data ostatniej publikacji: 2020-07-31 12:43:23
Opublikował: Szczepan Borowski