Raport ekspercki KPA

Raport ekspercki nt. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym

Raport jest rezultatem prac powołanego decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nr 8 z dnia 10 października 2012 r. zespołu do opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego. W skład zespołu weszli sędziowie sądów administracyjnych, przedstawiciele środowisk naukowych, jak również przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Finansów.

 

Link do raportu w wersji pdf