Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2017-09-21

Seminarium „Porządek publiczny, bezpieczeństwo narodowe i prawa obywateli państw trzecich w sprawach dotyczących imigracji i obywatelstwa” w Krakowie

W dniu 18 września w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  odbyło się Seminarium „Porządek publiczny, bezpieczeństwo narodowe i prawa obywateli państw trzecich w sprawach dotyczących imigracji i obywatelstwa”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz Naczelny Sąd Administracyjny, przy współudziale Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie reprezentowanego przez Wiceprezes tego Sądu - Annę Dumas. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 uczestników reprezentujących Rady Stanu i Najwyższe Sądy Administracyjne z 20 Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Obrady seminarium otworzył Prezes NSA, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski oraz Prezes Stowarzyszenia ACA-Europe, Wiceprezes Rady Stanu Holandii Piet Hein Donner. W trakcie seminarium, w charakterze panelistów bądź moderatorów zabrali głos m.in.: Skarbnik Stowarzyszenia ACA-Europe, Wiceprezes NSA Jacek Chlebny, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej Szpunar, Pierwszy Prezes Rady Stanu Belgii Roger Stevens, Prezes Sądu Najwyższego Węgier Péter Darák, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Irlandii Frank Clarke, Prezes Federalnego Sądu Administracyjnego Niemiec Klaus Rennert.

Uczestnicy obrad dyskutowali na temat podstaw prawnych i postępowania przed krajowymi organami administracyjnymi w sprawach dotyczących imigracji i obywatelstwa, a także na temat zakresu i sposobu sprawowania sądowej kontroli decyzji administracyjnych w tym przedmiocie.

 

fot. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

fot. Wacław Laba