Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2017-10-04

Uroczystości z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego i odrodzonego sądownictwa w Polsce.

W dniu 28 września 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski oraz Wiceprezesi sędzia NSA Maria Wiśniewska i sędzia NSA Janusz Drachal, a także byli Prezesi NSA prof. dr hab. Janusz Trzciński i prof. dr hab. Roman Hauser wzięli udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego, które odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie w obchodach „100-lecia odrodzonego sądownictwa w Polsce” w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa, podczas których wręczone zostały medale „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”. Z tej okazji Prezes NSA wygłosił przemówienia okolicznościowe, podkreślając w nich znaczenie faktu utworzenia Sądu Najwyższego dla funkcjonowania odrodzonego sądownictwa w Polsce oraz współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego z Sądem Najwyższym i Krajową Radą Sądownictwa. W uroczystościach uczestniczyli m.in. byli Prezydenci RP, reprezentanci najwyższych władz państwowych, wymiaru sprawiedliwości, uczelni wyższych oraz korporacji prawniczych.


fot. Sąd Najwyższy