Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 153
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I FSK 246/17 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 I SA/Kr 812/16 H. Sęk
A. Cudak
D. Oleś (spr.)
podatek od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2009 r.
I FSK 926/17 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 I SA/Po 1030/16 H. Sęk
A. Cudak (spr.)
D. Oleś
podatek od towarów i usług za II i III kwartał 2014 r.
I FSK 35/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 I SA/Ke 421/17 H. Sęk (spr.)
A. Cudak
D. Oleś
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2013 r., i 2014 r.
I FSK 232/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 III SA/Gl 670/17 A. Cudak (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r.

Podjęto zawieszone postępowanie
I FSK 352/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 III SA/Gl 857/17 A. Cudak (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r.

Podjęto zawieszone postępowanie
I FSK 353/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 III SA/Gl 858/17 A. Cudak (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r.

Podjęto zawieszone postępowanie
I FSK 698/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Po 208/17 H. Sęk
A. Cudak
D. Oleś (spr.)
pisemna interpretacja w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 699/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Po 210/17 H. Sęk
A. Cudak
D. Oleś (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 722/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Po 633/17 H. Sęk
A. Cudak (spr.)
D. Oleś
odmowa wszczęcia postepowania w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 723/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Po 852/17 H. Sęk (spr.)
A. Cudak
D. Oleś
pisemna interpretacja w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 1451/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 491/17 A. Cudak (spr.) podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2011 r.

Podjęto zawieszone postępowanie
I FSK 1734/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6560/6110 III SA/Gl 1132/17 H. Sęk
A. Cudak (spr.)
D. Oleś
Odmowa wszczęcia postępowania
I FSK 2146/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 3655/17 A. Cudak (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 r.

Podjęto zawieszone postępowanie
I FSK 360/19 2021-05-11 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Lu 383/18 H. Sęk
A. Cudak
D. Oleś (spr.)
interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 407/19 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 150/18 A. Cudak (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

Podjęto zawieszone postępowanie
I FSK 1916/19 2021-05-11 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Sz 894/17 H. Sęk
A. Cudak (spr.)
D. Oleś
interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 371/20 2021-05-11 Sala A niejawne 658/6110 I SAB/Gl 8/19 H. Sęk (spr.)
A. Cudak
D. Oleś
podatek od towarów i usług za miesiąće od maja do lipca 2013 r.
I FZ 230/20 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 I SA/Op 401/19 D. Oleś (spr.) podatekl od towarów i usług za luty 2013 r. zobowiązania i podatku do zapłaty

Zdjęto z wokandy
I FZ 233/20 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 I SA/Kr 124/20 D. Oleś (spr.) podatek od towarów i usług za marzec 2013 r.

Uchylono zaskarżone postanowienie
I FSK 273/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 I SA/Gl 565/19 D. Oleś (spr.) podatek od towarów i usług za wrzesień i październik 2013 r.

Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
I FSK 532/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 I SA/Bk 710/20 H. Sęk (spr.)
A. Cudak
D. Oleś
odmowa zapoznania z materiałami zanonimizowanymi oraz wyłączonymi z akt sprawy postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy 2013 r.
I FSK 568/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6111 I SA/Bk 911/20 D. Oleś (spr.) określenie należnej kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i podatku od towarów i usług od towaru nieunujnego w postaci oleju napędowego

Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
I FSK 635/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 I SA/Rz 479/20 D. Oleś (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2013 r.

Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
I FSK 719/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6111 I SA/Bk 920/20 D. Oleś (spr.) podatek akcyzowy, opłata paliwowa i podatek od towarów i usług od towaru nieunijnego w postaci oleju napędowego

Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
I FSK 720/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6111 I SA/Bk 10/21 D. Oleś (spr.) podatek akcyzowy, opłata paliwowa i podatek od towarów i usług od towaru nieunijnego w postaci oleju napędowego

Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
I FSK 809/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 I SA/Ol 672/20 D. Oleś (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do maja 2016 r.

Zdjęto z wokandy
I FZ 11/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 I SA/Po 77/20 D. Oleś (spr.) podatek od towarów i usług od maja 2014 r. do maja 2015 r.

Oddalono zażalenie
I FZ 45/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 643/20 D. Oleś (spr.) podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2009 r.

Oddalono zażalenie
I FZ 93/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6110 I SA/Gl 634/19 D. Oleś (spr.) podatek od towarów i usług za luty, marzec i kwiecień 2017 r.

Oddalono zażalenie
II GSK 737/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6035 VI SA/Wa 774/17 G. Jyż
J. Czaja (spr.)
D. Dąbek
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym

Oddalono skargę kasacyjną
II GSK 768/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6035 VI SA/Wa 986/17 G. Jyż
J. Czaja
D. Dąbek (spr.)
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję I i II instancji i umorzono postępowanie administracyjne
II GSK 785/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6035 VI SA/Wa 718/17 G. Jyż
J. Czaja
D. Dąbek (spr.)
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym

Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję I i II instancji
II GSK 786/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6035 VI SA/Wa 1166/16 G. Jyż
J. Czaja (spr.)
D. Dąbek
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym

Oddalono skargę kasacyjną
II GSK 796/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6035 VI SA/Wa 1271/17 G. Jyż
J. Czaja (spr.)
D. Dąbek
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

Oddalono skargę kasacyjną
II GSK 874/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6035 VIII SA/Wa 663/17 G. Jyż
J. Czaja
D. Dąbek (spr.)
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym

Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję I i II instancji i umorzono postępowanie administracyjne
II GSK 946/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6035 VI SA/Wa 753/17 G. Jyż (spr.)
J. Czaja
D. Dąbek
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

Oddalono skargę kasacyjną
II GSK 950/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6035 VI SA/Wa 1413/17 G. Jyż (spr.)
J. Czaja
D. Dąbek
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym

Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
II GSK 1094/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6042 III SA/Kr 1361/17 G. Jyż (spr.)
J. Czaja
D. Dąbek
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
II GSK 1790/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6042 III SA/Kr 324/18 G. Jyż
J. Czaja
D. Dąbek (spr.)
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
II GSK 2092/18 2021-05-11 Sala A niejawne 6035 VI SA/Wa 585/18 G. Jyż (spr.)
J. Czaja
D. Dąbek
kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
II GSK 692/19 2021-05-11 Sala A niejawne 6042 III SA/Kr 657/18 G. Jyż
J. Czaja (spr.)
D. Dąbek
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
II GSK 683/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6313 II SA/Wa 293/20 D. Dąbek (spr.) cofnięcie pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich
II GSK 716/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6031 III SA/Lu 273/20 D. Dąbek (spr.) stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie wydania prawa jazdy
II GZ 134/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6037 III Sa/Kr 1355/19 D. Dąbek (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GZ 135/21 2021-05-11 Sala A niejawne 658/6209 II SPP/Op 95/20 D. Dąbek (spr.) bezczynność organu w sprawie wydania oryginałów dokumentacji medycznej
II GZ 136/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6045 VI SPP/Wa 1/20 D. Dąbek (spr.) cofnięcie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
II GZ 137/21 2021-05-11 Sala A niejawne 6034 II SA/Rz 1403/20 D. Dąbek (spr.) zezwolenie na wykonanie zjazdu z drogi publicznej
II GZ 138/21 2021-05-11 Sala A niejawne 659/6039 VII SAB/Wa 266/20 D. Dąbek (spr.) przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w zakresie stwierdzenia naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego
II GZ 139/21 2021-05-11 Sala A niejawne 659/6039 VII SAB/Wa 265/20 D. Dąbek (spr.) przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w zakresie stwierdzenia naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego
II GZ 140/21 2021-05-11 Sala A niejawne 659/6039 VII SAB/Wa 261/20 D. Dąbek (spr.) przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w zakresie stwierdzenia naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego
I GSK 641/18 2021-05-11 Sala B niejawne 6559 I SA/Ke 432/17 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra (spr.)
T. Smoleń
stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinanowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 642/18 2021-05-11 Sala B niejawne 6536 III SA/Łd 541/17 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra
T. Smoleń (spr.)
odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
I GSK 645/18 2021-05-11 Sala B niejawne 6559 VIII SA/Wa 708/15 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
D. Dudra
T. Smoleń
tymczasowe nadzwyczajne wsparcie finansowe w sektorze owoców i warzyw
I GSK 647/18 2021-05-11 Sala B niejawne 6537 I SA/Gl 1405/16 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra (spr.)
T. Smoleń
odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego
I GSK 651/18 2021-05-11 Sala B niejawne 6531 V SA/Wa 2647/16 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra
T. Smoleń (spr.)
określenie przypadającej do zwrotu kwoty nienależnie pobranej dotacji przedmiotowej
I GSK 1844/18 2021-05-11 Sala B niejawne 6539 V SA/Wa 54/17 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
D. Dudra
T. Smoleń
odmowa wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
I GSK 1845/18 2021-05-11 Sala B niejawne 6539 V SA/Wa 2889/16 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra (spr.)
T. Smoleń
odmowa wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
I GSK 1872/18 2021-05-11 Sala B niejawne 6539 V SA/Wa 2891/16 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
D. Dudra
T. Smoleń
odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
I GSK 1873/18 2021-05-11 Sala B niejawne 6539 V SA/Wa 2893/16 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra (spr.)
T. Smoleń
odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
I GSK 1874/18 2021-05-11 Sala B niejawne 6539 V SA/Wa 2892/16 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra
T. Smoleń (spr.)
odmowa wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
I GSK 1916/18 2021-05-11 Sala B niejawne 6539 V SA/Wa 2890/16 B. Mleczko-Jabłońska
D. Dudra
T. Smoleń (spr.)
odmowa wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
I GSK 207/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 1708/19 B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
D. Dudra
T. Smoleń
określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskie
III OSK 126/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6197 III SAB/Gd 109/17 M. Borowiec (spr.)
P. Szustakiewicz
Z. Ślusarczyk
Bezczynność organu w przedmiocie wydania decyzji dot. stosunku służbowego
III OSK 127/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6197 III SAB/Gd 81/17 M. Borowiec (spr.)
P. Szustakiewicz
Z. Ślusarczyk
Bezczynność organu w przedmiocie wydania decyzji dot. stosunku służbowego
III OSK 128/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6197 III SAB/Gd 128/17 M. Borowiec (spr.)
P. Szustakiewicz
Z. Ślusarczyk
Bezczynność organu w przedmiocie wydania decyzji dot. stosunku służbowego
III OSK 129/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6197 III SAB/Gd 161/17 M. Borowiec (spr.)
P. Szustakiewicz
Z. Ślusarczyk
Bezczynność organu w przedmiocie wydania decyzji dot. stosunku służbowego
III OSK 149/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6197 III SAB/Gd 180/17 M. Borowiec
P. Szustakiewicz (spr.)
Z. Ślusarczyk
Bezczynność organu w przedmiocie wydania decyzji dot. stosunku służbowego
III OSK 159/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6197 IV SA/Gl 876/17 M. Borowiec
P. Szustakiewicz (spr.)
Z. Ślusarczyk
Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej
III OSK 160/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6197 II SAB/Rz 123/17 M. Borowiec
P. Szustakiewicz (spr.)
Z. Ślusarczyk
Bezczynność organu w przedmiocie braku złożenia propozycji służby
III OSK 164/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6197 II SAB/Rz 179/17 M. Borowiec
P. Szustakiewicz (spr.)
Z. Ślusarczyk
Bezczynność organu w przedmiocie złożenia propozycji służby
III OSK 167/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6197 III SA/Kr 920/17 M. Borowiec
P. Szustakiewicz
Z. Ślusarczyk (spr.)
Propozycja zatrudnienia dla funkcjonariusza
III OSK 168/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6197 III SAB/Kr 98/17 M. Borowiec
P. Szustakiewicz
Z. Ślusarczyk (spr.)
Bezczynność organu w przedmiocie przedstawienia propozycji nowych warunków pełnienia służby
III OSK 182/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6197 III SA/Kr 849/17 M. Borowiec
P. Szustakiewicz
Z. Ślusarczyk (spr.)
Propozycja zatrudnienia dla funkcjonariusza
III OSK 187/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6197 III SAB/Kr 154/17 M. Borowiec
P. Szustakiewicz
Z. Ślusarczyk (spr.)
Bezczynność organu w przedmiocie propozycji nowych warunków pełnienia służby
III OSK 919/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 341/18 Z. Ślusarczyk (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie rozpatrzenia pkt 4 wniosku z dnia 12.02.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej
III OSK 919/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 341/18 P. Szustakiewicz
M. Borowiec
Z. Ślusarczyk (spr.)
Bezczynność organu w przedmiocie rozpatrzenia pkt 4 wniosku z dnia 12.02.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej
III OSK 932/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Rz 73/18 P. Szustakiewicz (spr.)
M. Borowiec
Z. Ślusarczyk
Bezczynność organu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej - art. 149 § 2 (g)
III OSK 939/21 2021-05-11 Sala B niejawne 659/6193 II SAB/Wa 358/18 P. Szustakiewicz (spr.)
M. Borowiec
Z. Ślusarczyk
Przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 30.08.2017 r. - art. 149 § 2 (s)
III OSK 994/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 510/18 P. Szustakiewicz
M. Borowiec (spr.)
Z. Ślusarczyk
Zwolnienie ze służby w Policji
III OSK 1000/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6191 II SA/Wa 288/18 P. Szustakiewicz
M. Borowiec (spr.)
Z. Ślusarczyk
Zwolnienie i przeniesienie do rezerwy
III OSK 1061/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 404/18 P. Szustakiewicz
M. Borowiec (spr.)
Z. Ślusarczyk
Zwolnienie ze służby w Policji
III OSK 1398/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 48/19 Z. Ślusarczyk (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej - art. 149 § 2 (g)
III OSK 2508/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 132/19 Z. Ślusarczyk (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej - art. 149 § 2 (g)
III OSK 2509/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 133/19 Z. Ślusarczyk (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej - art. 149 § 2 (g)
III OSK 3265/21 2021-05-11 Sala B niejawne 659/6140 II SAB/Wa 810/19 P. Szustakiewicz
M. Borowiec
Z. Ślusarczyk (spr.)
Przewlekłość postępowania administracyjnego w przedmiocie nadania tytułu profesora
III OSK 3627/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6135 II SA/Lu 421/20 Z. Ślusarczyk (spr.) Odpady
III OSK 3835/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6140 II SA/Wa 1031/20 P. Szustakiewicz (spr.)
M. Borowiec
Z. Ślusarczyk
Odmowa przedstawienia do tytułu naukowego profesora nauk prawnych
III OSK 4098/21 2021-05-11 Sala B niejawne 645 I OSK 3319/18 M. Borowiec (spr.) Wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA z dnia 11.10.2018 r. sygn. akt I OSK 3319/18 w przedmiocie konkursu na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu
III OSK 4487/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6391/6145 III SA/Kr 1035/20 Z. Ślusarczyk (spr.) Powierzenie stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce
III OSK 4494/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6480 II SA/Wa 1632/20 P. Szustakiewicz (spr.) Odmowa udostępnienia informacji publicznej
III OSK 4509/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 582/20 P. Szustakiewicz (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej
III OSK 4527/21 2021-05-11 Sala B niejawne 658/645 VII SAB/Wa 158/20 M. Borowiec (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączeniu ZUS O/Gdańsk Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych
III OZ 254/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6192 II SA/Bk 13/21 M. Borowiec (spr.) Odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego
III OZ 278/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6192 IV SA/Wr 20/21 M. Borowiec (spr.) Odmowa naliczenia i wypłacenia wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III OZ 281/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6192 II SA/Bk 123/21 P. Szustakiewicz (spr.) Odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego

Uchylono zaskarżone postanowienie
III OZ 312/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6340 II SA/Rz 118/20 P. Szustakiewicz (spr.) Odmowa potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Oddalono zażalenie
III OZ 313/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6480 II SA/Po 66/21 P. Szustakiewicz (spr.) Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Oddalono zażalenie
III OZ 314/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6090 IV SA/Wa 1054/20 P. Szustakiewicz (spr.) Umorzenie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Uchylono zaskarżone postanowienie
III OZ 315/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6099 IV SA/Wa 2390/20 M. Borowiec (spr.) Ustalenie linii brzegu potoku
III OZ 316/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 213/21 M. Borowiec (spr.) Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
III OZ 317/21 2021-05-11 Sala B niejawne 645 VII SA/Wa 992/20 Z. Ślusarczyk (spr.) Polecenie Poczcie Polskiej S.A. realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID - 19 zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w trybie korespondencyjnym
III OZ 318/21 2021-05-11 Sala B niejawne 645 VII SA/Wa 2460/19 M. Borowiec (spr.) Odmowa udostępnienia akt sprawy
III OZ 319/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6136 II SA/Gd 778/20 M. Borowiec (spr.) Wydanie odpisów dokumentów z akt sprawy dotyczącej kary za usunięcie drzew
III OZ 329/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 452/21 M. Borowiec (spr.) Odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
III OZ 335/21 2021-05-11 Sala B niejawne 6192 II SA/Bk 96/21 M. Borowiec (spr.) Odmowa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego
I GSK 370/18 2021-05-11 Sala C niejawne 6559 V SA/Wa 1905/16 D. Dudra (spr.) zobowiązanie do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur
I GSK 350/20 2021-05-11 Sala C niejawne 6550 I GSK 1728/18 D. Dudra (spr.) płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
I GSK 352/20 2021-05-11 Sala C niejawne 6550 I GSK 1730/18 D. Dudra (spr.) płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
I GZ 117/21 2021-05-11 Sala C niejawne 6537 I SA/Kr 122/20 D. Dudra (spr.) zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
I GZ 118/21 2021-05-11 Sala C niejawne 6550 I SA/Go 456/20 D. Dudra (spr.) orzeczenie o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości z tytułu nienależnie pobranych płatności rolnośrodowiskowych
I GZ 119/21 2021-05-11 Sala C niejawne 6539 V SPP/Wa 129/20 D. Dudra (spr.) odmowa przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie nakazu zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
II OSK 1504/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6019 II SA/Po 884/17 G. Czerwiński (spr.) Opłata legalizacyjna

Odrzucono zażalenie
II OSK 1870/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 37/17 R. Hauser (spr.)
A. Despot - Mładanowicz
J. Siegień
Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
II OSK 1884/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6010 II SA/Kr 21/18 R. Hauser
A. Despot - Mładanowicz
J. Siegień (spr.)
Sprzeciw w sprawie zgłoszenia robót budowlanych
II OSK 1906/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6014 II SA/Wr 8/18 R. Hauser
A. Despot - Mładanowicz
J. Siegień (spr.)
Nakazanie usunięcia nieprawidłowości
II OSK 1910/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6366 VII SA/Wa 1189/17 R. Hauser
A. Despot - Mładanowicz
J. Siegień (spr.)
Umorzenie postępowania administracyjnego
II OSK 2179/18 2021-05-11 Sala E niejawne 638/6014 II SA/Kr 59/18 G. Czerwiński (spr.)
M. Gdesz
R. Sawuła
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2180/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6014 II SA/Kr 1571/17 G. Czerwiński (spr.)
M. Gdesz
R. Sawuła
Odmowa uchylenia decyzji

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2181/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 1147/17 G. Czerwiński (spr.)
M. Gdesz
R. Sawuła
Stwierdzenie nieważności decyzji; Umorzenie postępowania

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2182/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6153 II SA/Po 1181/17 G. Czerwiński
M. Gdesz
R. Sawuła (spr.)
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 2187/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6019 II SA/Po 1046/17 R. Hauser (spr.)
A. Despot - Mładanowicz
J. Siegień
Opłata legalizacyjna
II OSK 2203/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6010 II SA/Lu 986/17 G. Czerwiński
M. Gdesz
R. Sawuła (spr.)
Sprzeciw w sprawie zgłoszenia robót budowlanych
II OSK 2206/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6159 II SA/Gl 1067/17 G. Czerwiński
M. Gdesz
R. Sawuła (spr.)
przywrócenie sposobu zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
II OSK 2219/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6019 II SA/Sz 619/17 R. Hauser
A. Despot - Mładanowicz (spr.)
J. Siegień
Opłata legalizacyjna
II OSK 2220/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6312 II SA/Wa 1667/17 G. Czerwiński
M. Gdesz (spr.)
R. Sawuła
Odmowa wydania pozwolenia na broń myśliwską

Oddalono skargę kasacyjną
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II OSK 2229/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6014 II SA/Gl 1156/17 R. Hauser
A. Despot - Mładanowicz (spr.)
J. Siegień
Wykonanie określonych robót budowlanych
II OSK 2243/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6014 VII SA/Wa 1688/17 R. Hauser
A. Despot - Mładanowicz (spr.)
J. Siegień
Przedłożenie ekspertyzy technicznej
II OSK 2328/18 2021-05-11 Sala E niejawne 638/6014 II SA/Bk 709/17 R. Hauser (spr.)
A. Despot - Mładanowicz
J. Siegień
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2858/18 2021-05-11 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 2120/17 G. Czerwiński (spr.)
M. Gdesz
R. Sawuła
Stwierdzenie nieważności decyzji; Umorzenie postępowania

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 3316/20 2021-05-11 Sala E niejawne 6391/6369 II SA/Kr 880/19 G. Czerwiński
M. Gdesz (spr.)
R. Sawuła
utworzenie parku kulturowego

Uchylono zaskarżony wyrok i odrzucono skargę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II OSK 740/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6010 II SA/Bk 660/20 R. Hauser (spr.) Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego
II OSK 760/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6014 II SA/Wr 11/20 G. Czerwiński (spr.) Nakazanie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego; Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Wstrzymano wykonanie decyzji I i II instancji
II OSK 772/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6391/6150 II SA/Sz 350/20 G. Czerwiński (spr.) Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 790/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6019 II SA/Gl 1138/20 A. Despot - Mładanowicz (spr.) umorzenie postępowania dotyczącego legalności wzniesienia obiektu tymczasowego
II OSK 796/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6010 II SA/Gl 639/20 A. Despot - Mładanowicz (spr.) Pozwolenie na budowę
II OSK 806/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6014 II SA/Gd 259/20 A. Despot - Mładanowicz (spr.) Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych
II OZ 216/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6271 IV SA/Wa 13/21 J. Chlebny (spr.) przekazanie cudzoziemca do innego państwa członkowskiego UE oraz umorzenia postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej
II OZ 254/21 2021-05-11 Sala E niejawne 659/6365 II SO/Gd 11/20 R. Sawuła (spr.) Inne; Przewlekłość postępowania administracyjnego

Oddalono zażalenie
II OZ 255/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6052 III SA/Gd 94/21 G. Czerwiński (spr.) Akty zgonu; Niedopuszczalność środka odwoławczego w sprawie

Oddalono zażalenie
II OZ 256/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6014 II SA/Gd 48/21 R. Sawuła (spr.) Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Oddalono zażalenie
II OZ 257/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6153 II SA/Sz 16/21 R. Sawuła (spr.) Stwierdzenie nieważności decyzji; Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Oddalono zażalenie
II OZ 258/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 885/20 R. Sawuła (spr.) Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Oddalono zażalenie
II OZ 259/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 582/20 R. Sawuła (spr.) Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa

Oddalono zażalenie
II OZ 260/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6365 VII SA/Wa 241/21 R. Sawuła (spr.) Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego

Oddalono zażalenie
II OZ 261/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6014 II SPP/Gl 140/20 J. Siegień (spr.) Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych; Sprostowanie oczywistej omyłki
II OZ 273/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6153 II SA/Gl 63/21 R. Hauser (spr.) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OZ 274/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6059 III SA/Kr 687/19 R. Hauser (spr.) odmowa udostępnienia adresu
II OZ 275/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6152 II SA/Łd 836/20 A. Despot - Mładanowicz (spr.) Lokalizacja inwestycji
II OZ 276/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 2200/17 J. Siegień (spr.) Uchylenie decyzji
II OZ 277/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 2173/17 J. Siegień (spr.) Uchylenie decyzji
II OZ 278/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6014 VII SA/Wa 537/20 J. Siegień (spr.) Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
II OZ 279/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6013 II SA/Bk 829/20 J. Siegień (spr.) Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
II OZ 280/21 2021-05-11 Sala E niejawne 6010 II SA/Rz 956/20 J. Siegień (spr.) Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021