Komunikaty

< powrót

 

Komunikat w sprawie publikowania informacji o treści orzeczeń wydawanych przez NSA

Wydział Informacji Sądowej NSA informuje, że e-Wokanda NSA, dostępna za pośrednictwem strony internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, od dnia 4 listopada 2020 r. obejmuje również informacje o treści orzeczeń wydawanych na posiedzeniach niejawnych.

Treść wydanego w sprawie orzeczenia (wynik posiedzenia) jest dostępna w e-Wokandzie przez 30 dni, licząc od dnia jego wydania.

Informujemy, że e-Wokanda NSA pozwala na wyszukanie sprawy zarówno po sygnaturze akt NSA, jak też odpowiadającej jej sygnaturze nadanej przez wojewódzki sąd administracyjny.

 

Link do strony e-Wokanda Naczelnego Sądu Administracyjnego