Komunikaty

< powrót

 

Komunikat w sprawie wejścia do budynków NSA oraz korzystania ze środków ochrony osobistej

Informujemy, że od dnia 27 marca 2020 r. dla wszystkich osób wchodzących do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego (sędziów, pracowników oraz innych osób upoważnionych) wprowadzono obowiązek poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz pobrania maseczki i rękawiczek ochronnych.

W dniu 31 marca 2020 r. powyższa informacja została przekazana prezesom wojewódzkich sądów administracyjnych, w celu wdrożenia analogicznych rozwiązań w kierowanych przez nich sądach.