Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (sygn. akt I OPS 2/21) oraz odmowa podjęcia uchwały w sprawie świadczenia wychowawczego (sygn. akt I OPS 1/21)

W dniu 8 listopada 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego, podjął następującą uchwałę:

„Alimenty, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. 2020, poz. 1876 ze zm.) nie stanowią należności uiszczanych przez dłużnika alimentacyjnego, czy to dobrowolnie czy też podlegających ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej, na rzecz funduszu alimentacyjnego” – uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 8 listopada 2021 r., sygn. akt I OPS 2/21

W sprawie wszczętej wnioskiem Rzecznika Praw Dziecka o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r. odmówił podjęcia uchwały (sygn. akt I OPS 1/21).

 

link do uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 8 listopada 2021 r., sygn. akt I OPS 2/21

link do postanowienia NSA z dnia 8 listopada 2021 r. - sygn. akt I OPS 1/21