Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie terminu do złożenia wniosku o odroczenie płatności opłaty za korzystanie ze środowiska albo administracyjnej kary pieniężnej (II OPS 1/20)

W dniu 30 listopada 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prezesa NSA podjął następującą uchwałę.

„Termin, w jakim powinien być złożony wniosek o odroczenie płatności opłaty za korzystanie ze środowiska albo administracyjnej kary pieniężnej, określony w art. 318 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.), jest terminem procesowym.”

 

uchwała 7 sędziów NSA z dnia 30 listopada 2020 r. sygn. akt II OPS 1/20