Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 3 kwietnia 2023 r. dotycząca zakresu przedmiotowego art. 19 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (sygn. akt I FPS 3/22)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, w dniu 3 kwietnia 2023 r., po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego postanowieniem NSA z dnia 7 grudnia 2022 r., sygn. akt I FSK 922/19 (link do postanowienia), podjął następującą uchwałę.

„Zakres przedmiotowy normy art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259) nie obejmuje badania spełnienia przez sędziego sądu administracyjnego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowaniu po powołaniu, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492).”

 

uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 3 kwietnia 2023 r., sygn. akt I FPS 3/22 (link do uchwały)