Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. dotycząca dopuszczalności skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego (sygn. akt II OPS 1/21)

W dniu 7 marca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II OSK 130/21 (link do postanowienia) podjął następującą uchwałę.

„Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego wniesiona po jego ostatecznym zakończeniu, poprzedzona ponagleniem złożonym w jego toku, podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym” – sygn. akt II OPS 1/21

 

link do uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. – sygn. akt II OPS 1/21