Komunikaty

< powrót

 

Wyrok NSA w składzie 7 sędziów dotyczący VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (sygn. akt I FSK 206/18)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wyrokiem z dnia 28 marca 2022 r. oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 października 2017 r. sygn. akt I SA/Łd 716/17  uchylającego interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zaskarżony wyrok pomimo częściowo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu. Zdaniem NSA wykładnia pojęcia „paliwa silnikowe”, których wewnątrzwspólnotowe nabycie, przy zaistnieniu pozostałych warunków, objęte zostało obowiązkiem ustanowionym w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685) nie ma istotnego znaczenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  z dnia 9 września 2021 r. w sprawie C-855/19, który ocenił całą regulację zawartą w tym przepisie ustawy o podatku od towarów i usług jako naruszającą art. 69, 206 i 273 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

wyrok NSA z dnia 28 marca 2022 r. sygn. akt I FSK 206/18