Lekcja w Sądzie

Program Edukacyjny  „Lekcja w Sądzie” jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych, szkół średnich i studentów zainteresowanych organizacją wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności ustrojem sądów administracyjnych oraz postępowaniem przed tymi sądami.

Jego celem jest popularyzacja problematyki prawnej wśród młodzieży, w szczególności zagadnień związanych ze sprawami rozpoznawanymi przez sądy administracyjne, przybliżenie środków ochrony prawnej w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania sądowoadministracyjnego.

Uczestnictwo w Programie to doskonała okazja do obejrzenia specjalnie przygotowanej symulacji (i dostosowanej do wieku uczestników) rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, uzyskania wiedzy dotyczącej ról procesowych stron postępowania a także składu orzekającego oraz wzięcia udziału w pasjonujących wykładach i dyskusjach.

Program spotkania obejmuje:

•            oprowadzenie po Sądzie

•            udział w symulacji rozprawy przed NSA

•            krótki wykład na temat sądownictwa administracyjnego

Gośćmi pierwszej odsłony Programu byli w 2016 r. uczniowie klasy 3A Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej – Curie. Wzięli oni udział w symulacji rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, krótkim wykładzie, a także dyskusji na temat postępowania sądowoadministracyjnego. Od tego czasu Program cieszy się rosnącą popularnością, uczniowie i studenci chętnie korzystają z możliwości bezpośredniego kontaktu z sądownictwem administracyjnym.

W sprawach możliwości zorganizowania Lekcji w Sądzie, prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji Sądowej NSA,

tel. (22) 551 65 00, e-mail: informacje@nsa.gov.pl

 

Broszura informacyjna dla młodzieży - pobierz

Broszura informacyjna dla młodzieży - słowniczek - pobierz

< powrót

 

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku podczas wizyty w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 29 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku. W wizycie odbywającej się w ramach programu edukacyjnego „Lekcja w Sądzie” uczestniczyło 15 uczniów. Wzięli oni udział w symulacji rozprawy sądowej przed NSA, odwiedzili czytelnię akt, bibliotekę oraz salę zgromadzeń, jak również wysłuchali wykładów na temat sądownictwa administracyjnego.