Ogłoszenia

< powrót

 

Odmowa podjęcia uchwały w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich - sygn. akt III FPS 2/23

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego, przedstawionego w postanowieniu z dnia 31 maja 2023 r., sygn. akt III FSK 228/22, postanowił odmówić podjęcia uchwały.

postanowienie NSA z dnia 30 października 2023 r., sygn. akt III FPS 2/23 - link