Ogłoszenia

< powrót

 

Uroczystości pogrzebowe sędziego NSA Grzegorza Jankowskiego

W dniu 3 listopada 2023 r. w Kaplicy Cmentarza Centralnego w Szczecinie odbyły się uroczystości pogrzebowe sędziego Grzegorza Jankowskiego. W imieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego Zmarłego pożegnali sędzia NSA Marek Stojanowski oraz Szef Kancelarii Prezesa NSA Hieronim Kulczycki. W trakcie uroczystości miało miejsce przekazanie na ręce Małżonki Zmarłego Pani Anny Jankowskiej Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, którym sędzia Grzegorz Jankowski został uhonorowany pośmiertnie. W imieniu Prezydenta RP order przekazał II Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Mateusz Wagemann. Ponadto sędzia Marek Stojanowski odczytał list Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacka Chlebnego.