Opinie i wystąpienia

< powrót

 

Informacja dotycząca stanowiska w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego uprzejmie informuje o stanowisku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, które zostało przesłane Marszałkowi Senatu RP.

Stanowisko w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 69) - pobierz