Opinie i wystąpienia

< powrót

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA z dnia 8 maja 2017 r.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA z dnia 8 maja 2017 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego popiera ideę przeprowadzenia Kongresu Prawników Polskich w dniu 20 maja 2017 r.

Jednocześnie Zgromadzenie Ogólne zwraca się do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, przede wszystkim do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o rzetelną analizę opinii i uwag wyrażanych przez organy władzy sądowniczej oraz przez wszystkie środowiska prawnicze i obywateli na temat zmian przygotowywanych w wymiarze sprawiedliwości.

Zmiany prowadzące do podważenia konstytucyjnie umocowanej niezależności sądów, będącej podstawową gwarancją niezawisłego orzekania przez sędziów, stanowią zagrożenie dla wolności i praw określonych w Konstytucji RP. Wolności i prawa tworzą fundament demokratycznego państwa prawnego, o które walczyły pokolenia polskich obywateli.