Opinie i wystąpienia

< powrót

 

Wystąpienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wygłoszone na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2016 r.