Oświadczenia majątkowe

< powrót

 

2016

Oświadczenia majątkowe sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego złożone po wejściu w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103).

Kliknięcie na nazwisko danego sędziego spowoduje pobranie pliku z oświadczeniem majątkowym.

 1. Bała Jan
 2. Bała Jan – stan spoczynku
 3. Borowicz Zofia
 4. Ciąglewicz Roman – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 5. Cieloch Beata
 6. Czapska – Górnikiewicz Maria
 7. Czarnik Zbigniew
 8. Czerwiński Grzegorz
 9. Dauter Bogusław
 10. Despot – Mładanowicz Arkadiusz – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 11. Dożynkiewicz Maria
 12. Dybowski Maciej
 13. Gliniecki Andrzej
 14. Gronowski Stanisław
 15. Gronowski Stanisław – stan spoczynku
 16. Hanusz Antoni
 17. Jajkiewicz Ludmiła
 18. Jakimowicz Wojciech
 19. Jaśniewicz Maciej
 20. Jyż Gabriela
 21. Kamińska Hanna
 22. Kobylecka Teresa
 23. Korycińska Małgorzata
 24. Kostka Zdzisław
 25. Kremer Elżbieta – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 26. Kręcisz Wojciech
 27. Marciniak Sylwester
 28. Niezgódka – Medek Małgorzata
 29. Nowak – Kolczyńska Czesława – przed objęciem urzędu sędziego
 30. Pietrasz Piotr - przed objęciem urzędu sędziego
 31. Przegalińska Zofia
 32. Siegień Jerzy
 33. Skoczylas Andrzej
 34. Stelmasiak Jerzy
 35. Ślusarczyk Zbigniew
 36. Wach Henryk
 37. Wiatrowski Roman
 38. Wiszniewska – Białecka Irena – przed objęciem urzędu sędziego, uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 39. Wiśniewska Maria  – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 40. Zajda Janusz
 41. Zielińska Marzenna – stan spoczynku
 42. Zirk – Sadowski Marek – oświadczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 ze zm.).
 43. Żurawska – Matusiak Olga – przed objęciem urzędu sędziego

 

 

Oświadczenia majątkowe prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych złożone po wejściu w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103).

 

 1. Czech Gerard – Prezes WSA w Opolu
 2. Jankowski Grzegorz – Prezes WSA w Szczecinie
 3. Kiermaszek Leszek – Prezes WSA w Gliwicach
 4. Kosowska Janina – Prezes WSA w Olsztynie
 5. Pietrasik Zdzisław – Prezes WSA w Bydgoszczy
 6. Stachurski Wojciech– Prezes WSA w Białymstoku

 

Oświadczenia majątkowe sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego złożone przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103).

 1. Adamiak Barbara
 2. Babiarz Stefan – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 3. Bącal Adam
 4. Bogucka Iwona
 5. Bogucki Stanisław
 6. Borowiec Małgorzata – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 7. Brolik Jacek
 8. Chlebny Jacek
 9. Chustecka Krystyna
 10. Ciechomska – Florek Lidia
 11. Cudak Arkadiusz
 12. Dałkowska – Szary Małgorzata
 13. Drachal Janusz
 14. Dudra Dariusz
 15. Dumas Anna
 16. Flasińska Zofia – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 17. Hauser Roman
 18. Jagielska Maria
 19. Jagiełło Andrzej
 20. Jaśkowska Małgorzata
 21. Jurkiewicz Andrzej
 22. Kabat – Rembelska Joanna
 23. Kamińska Irena
 24. Kisielewicz Andrzej
 25. Kmieciak Zbigniew
 26. Kolanowski Tomasz
 27. Kołaczek Marek
 28. Kuba Andrzej – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 29. Linska – Wawrzon Marzenna
 30. Lubiński Bogdan
 31. Łaskarzewska Aleksandra – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 32. Łuczaj Anna
 33. Masternak – Kubiak Małgorzata
 34. Mazur Wojciech
 35. Miładowski Paweł
 36. Miron Małgorzata – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 37. Morys Wiesław
 38. Mudrecki Artur
 39. Myślińska Maria – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 40. Nasierowska Grażyna
 41. Nowicka Monika – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 42. Oleś Danuta
 43. Pęk Ryszard
 44. Płusa Jerzy
 45. Pocztarek Małgorzata
 46. Presnarowicz Sławomir
 47. Pryca Cezary
 48. Rajewska Jolanta – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 49. Robotowska Anna
 50. Rudnicka Jolanta – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 51. Rudowski Jan
 52. Runge – Lissowska Joanna
 53. Ryms Antoni Włodzimierz
 54. Rypina Jerzy
 55. Rysz Małgorzata
 56. Sawuła Robert
 57. Sęk Hieronim
 58. Sieńczyło – Chlabicz Joanna
 59. Sikorska Jolanta – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 60. Sokołowska Jolanta
 61. Stec Krystyna
 62. Stojanowski Marek
 63. Stukan – Pytlowany Barbara
 64. Tarno Jan – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 65. Trzecki Mirosław
 66. Wawrzyniak Andrzej
 67. Winiarski Krzysztof
 68. Wojciechowski Bartosz
 69. Wolf – Kalamala Małgorzata
 70. Wrzesińska – Nowacka Aleksandra -uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 71. Zabłocka Joanna
 72. Zborzyński Tomasz
 73. Zielińska Marzenna
 74. Zubrzycki Janusz

Oświadczenia majątkowe prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych złożone przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103).

 1. Grzęda Jan - Prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Irla Andrzej - Prezes WSA w Krakowie
 3. Małysz Danuta - Prezes WSA w Lublinie
 4. Mazur Wojciech – Prezes WSA w Warszawie
 5. Pęk Ryszard – Prezes WSA we Wrocławiu
 6. Romała Zbigniew - Prezes WSA w Gdańsku
 7. Solarski Jerzy - Prezes WSA w Rzeszowie
 8. Stankowski Jerzy - Prezes WSA w Poznaniu
 9. Zbrojewski Tomasz  Prezes WSA w Łodzi
 10. Żak Anna – Prezes WSA w Kielcach

Oświadczenia złożone w związku z przejściem w stan spoczynku lub z objęciem urzędu sędziego NSA:

 1. Dałkowska – Szary Małgorzata - złożone w związku z opuszczeniem urzędu sędziego NSA – przejście w stan spoczynku, uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 2. Najda – Ossowska Izabela – złożone w związku z objęciem urzędu sędziego NSA
 3. Rajewska Jolanta - złożone w związku z opuszczeniem urzędu sędziego, uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 4. Robotowska Anna – złożone w związku z opuszczeniem urzędu sędziego NSA – przejście w stan spoczynku
 5. Wiszniewska-Białecka Irena - złożone w związku z opuszczeniem urzędu sędziego NSA – przejście w stan spoczynku, uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 6. Ryms Antoni Włodzimierz – złożone w związku z opuszczeniem urzędu sędziego NSA – przejście w stan spoczynku
 7. Mleczko-Jabłońska Barbara Jadwiga - złożone w związku z objęciem urzędu sędziego NSA

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2019-06-26 14:45:54
Utworzył: Szczepan Borowski
Data ostatniej publikacji: 2021-09-20 12:12:53
Opublikował: Leszek Sikora