Oświadczenia majątkowe

< powrót

 

2022

Oświadczenia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego o stanie majątkowym na dzień 31 grudnia 2022 r.

 

Kliknięcie na nazwisko danego sędziego spowoduje pobranie pliku z oświadczeniem majątkowym

 

 

 1. Babiarz Stefan – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 2. Bąkowski Tomasz
 3. Bogucka Iwona
 4. Bogucki Stanisław
 5. Borszowski Paweł
 6. Brolik Jacek - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 7. Chlebny JacekPrezes NSA – oświadczenie o stanie majątkowym zostało przekazane w dniu 06.03.2023 r.  przez Sekretariat Prezesa NSA do I Prezesa SN na podstawie art. 10 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399 oraz z 2021 r. poz. 2054)
 8. Ciąglewicz Roman – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 9. Cieloch Beata
 10. Cudak Arkadiusz
 11. Czarnik Zbigniew
 12. Czerwiński Grzegorz
 13. Dalkowska Anna – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 14. Dauter Bogusław
 15. Dąbek Dorota
 16. Despot – Mładanowicz Arkadiusz - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 17. Dudra Dariusz
 18. Dumas Anna – Prezes WSA w Krakowie
 19. Dybowski Maciej
 20. Dziełakowska Tamara
 21. Fischer Bogdan – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 22. Flasińska Zofia – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 23. Gajewski Dominik
 24. Golec Sylwester
 25. Golecki Mariusz
 26. Grzelak Małgorzata – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 27. Grzęda Jan 
 28. Hanusz Antoni
 29. Jakimowicz Wojciech
 30. Jaśniewicz Maciej
 31. Jurkiewicz Andrzej
 32. Jyż Gabriela
 33. Kabat – Rembelska Joanna
 34. Kamińska Hanna
 35. Kiczka Karol
 36. Kiermaszek Leszek – Prezes WSA w Gliwicach (do dnia 01.05.2023 r.)
 37. Kolanowski Tomasz
 38. Kołaczek Marek
 39. Korycińska Małgorzata
 40. Korzeniowski Piotr
 41. Kostka Zdzisław
 42. Kowalska Mariola
 43. Kowalski Michał
 44. Kremer Elżbieta – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 45. Kręcisz Wojciech
 46. Linska – Wawrzon Marzenna
 47. Łaskarzewska Aleksandra – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 48. Łoboda Zbigniew
 49. Marciniak Sylwester
 50. Masternak – Kubiak Małgorzata
 51. Mazur Wojciech
 52. Miładowski Paweł
 53. Miron Małgorzata - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 54. Mudrecki Artur
 55. Najda – Ossowska Izabela
 56. Niczyporuk Piotr
 57. Niezgódka – Medek Małgorzata
 58. Nowak – Kolczyńska Czesława
 59. Nowicka Monika – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 60. Olejnik Marek
 61. Oleś Danuta
 62. Pęk Ryszard
 63. Pietrasz Piotr
 64. Piszczek Piotr
 65. Płusa Jerzy
 66. Pocztarek Małgorzata
 67. Presnarowicz Sławomir – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 68. Pryca Cezary
 69. Przybysz Piotr
 70. Rudnicka Jolanta – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 71. Rudowski Jan
 72. Rysz Małgorzata
 73. Salachna Joanna
 74. Sawuła Robert
 75. Sęk Hieronim
 76. Siegień Jerzy
 77. Sieńczyło-Chlabicz Joanna
 78. Skoczylas Andrzej
 79. Sobocha-Holc Beata
 80. Sokołowska Jolanta
 81. Stachurski Wojciech – Prezes WSA w Białymstoku (do dnia 15.03.2023 r.)
 82. Stasikowski Rafał – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 83. Stec Krystyna Anna
 84. Stelmasiak Jerzy
 85. Stojanowski Marek
 86. Szustakiewicz Przemysław
 87. Ślusarczyk Zbigniew
 88. Trzecki Mirosław
 89. Wach Henryk
 90. Wawrzyniak Andrzej
 91. Wegner Joanna
 92. Wiatrowski Roman
 93. Wincenciak Mirosław
 94. Winiarski Krzysztof
 95. Wojciechowski Bartosz
 96. Wolanin Marian
 97. Wolf – Kalamala Małgorzata
 98. Wrzesińska – Nowacka Aleksandra
 99. Zalewska-Radzik Gabriela
 100. Zborzyński Tomasz
 101. Zbrojewski Tomasz
 102. Zgierski Zygmunt
 103. Zirk-Sadowski Marek
 104. Zubrzycki Janusz
 105. Zyglewska Teresa
 106. Żurawska – Matusiak Olga

 

Prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych (oświadczenia za 2022 r.:

Kliknięcie na nazwisko danego sędziego spowoduje pobranie pliku z oświadczeniem majątkowym.

 

 1. Białystok – Andrzej Melezini
 2. Bydgoszcz – Jakub Tyliński
 3. Gdańsk – Zbigniew Romała
 4. Gliwice – Krzysztof Kandut
 5. Gorzów Wielkopolski – Sławomir Pauter
 6. Kielce – Anna Żak
 7. Kraków – Anna Dumas (ujęto wyżej w IF)
 8. Lublin – Marta Laskowska-Pietrzak
 9. Łódź – Jacek Brolik (ujęto wyżej w IF)
 10. Olsztyn – Renata Kantecka
 11. Opole – Elżbieta Kmiecik
 12. Poznań – Jakub Zieliński
 13. Rzeszów – Jacek Surmacz
 14. Szczecin – Arkadiusz Windak
 15. Szczecin - Grzegorz Jankowski, pełnił funkcję Prezesa WSA w Szczecinie do dnia 1.marca 2023 r.          
 16. Warszawa – Wojciech Mazur (ujęto wyżej)
 17. Wrocław – Ireneusz Dukiel

 

Sędziowie NSA, którzy otrzymali nominację w 2022 r. i złożyli oświadczenia o stanie majątkowym w związku z rozpoczęciem służby na stanowisku sędziego NSA.

Kliknięcie na nazwisko danego sędziego spowoduje pobranie pliku z oświadczeniem majątkowym

 1. Wegner Joanna
 2. Kowalski Michał
 3. Salachna Joanna
 4. Sobocha-Holc Beata
 5. Przybysz Piotr
 6. Pruszyński Jacek
 7. Golec Sylwester Szczepan
 8. Kiczka Karol Franciszek
 9. Paweł Korzeniowski
 10. Tomasz Bąkowski
 11. Piotr Niczyporuk
 12. Bogdan Fisher - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 13. Mariusz Golecki 

 

Sędziowie NSA, którzy przeszli w stan spoczynku w 2022 r:

Kliknięcie na nazwisko danego sędziego spowoduje pobranie pliku z oświadczeniem majątkowym                       

 1. Adam Bącal
 2. Barbara Mleczko-Jabłońska
 3. Małgorzata Borowiec - – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 4. Jolanta Sikorska – uwzględniono wniosek o objęcie  oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
 5. Maria Jagielska
 6. Ludmiła Jajkiewicz
 7. Anna Łuczaj 
 8. Andrzej Kuba 

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2022-06-15 12:59:53
Utworzył: Szczepan Borowski
Data ostatniej publikacji: 2023-08-08 16:16:59
Opublikował: Szczepan Borowski