Oświadczenia majątkowe

< powrót

 

2023

Oświadczenia złożone w związku z przejściem w stan spoczynku lub z objęciem urzędu sędziego NSA w 2023 r.

Kliknięcie na nazwisko danego sędziego spowoduje pobranie pliku z oświadczeniem majątkowym.

  1. Babiarz Stefan – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności
  2. Stec Anna
  3. Kamiński Marcin 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2023-06-30 14:40:10
Utworzył: Szczepan Borowski
Data ostatniej publikacji: 2023-06-30 15:09:39
Opublikował: Szczepan Borowski