Plan postępowań o udzielenie zamówień

< powrót

 

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dn. 7-7-2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień

 Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2021-12-28 11:05:39
Utworzył: Leszek Sikora
Data ostatniej publikacji: 2021-12-28 11:25:54
Opublikował: Leszek Sikora