Plan postępowań o udzielenie zamówień

< powrót

 

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 07.07.2022 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2022-07-07 14:17:09
Utworzył: Dorota Bielecka
Data ostatniej publikacji: 2022-07-07 14:29:15
Opublikował: Dorota Bielecka