Program pojedynków sądowych

Od 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym prowadzony jest program pojedynków sądowych (moot court) dla młodzieży licealnej lub studenckiej. Jest on wdrażany pilotażowo we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie. Uczniowie zainteresowani przygotowaniem pojedynku sądowego otrzymują specjalnie przygotowane materiały procesowe i dzieląc się na strony (tj. pełnomocnik organu i skarżący) oraz innych uczestniów postępowania, w tym prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacje społeczną mają okazję wypróbowania sił swojej argumentacji w pojedynku sądowym. Całość wydarzenia odbywa się w autentycznym otoczeniu sądowym (sala rozpraw, togi) oraz przy merytorycznym wsparciu doświadczonych pracowników Sądu.

Uczestnicy pojedynku, wcielając się w swoje role, są współodpowiedzialni za powodzenie symulacji. Wykorzystują nie tylko wiedzę z zakresu prawa czy WOS, ale angażują także inne cenne talenty pomysłowość, odwagę, doświadczenie wystąpień publicznych, umiejętności aktorskie, retoryczne, psychologiczne itp.

Celem Programu jest zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, w szczególności umiejętności analizy i interpretacji prawa.

W sprawach możliwości zorganizowania wizyty w Sądzie, prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji Sądowej NSA.

tel. (22) 551 65 00, e-mail: informacje@nsa.gov.pl

< powrót

 

Finał II Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej

Uczestnicy finału II Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 8 czerwca 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbył się finał II Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej, organizowany przez Fundację Court Watch Polska we współpracy z partnerami merytorycznymi i regionalnymi, objęty honorowym patronatem Prezesa NSA. W turnieju udział wzięli uczniowie i uczennice ośmiu liceów ogólnokształcących z Gdyni, Gdańska, Konina, Krakowa, Ostrzeszowa, Płocka i Warszawy. Licealiści uczestniczyli w kilku sformalizowanych debatach, prezentując swoje stanowisko i argumentację na losowo wskazany temat. Teza debaty finałowej brzmiała   „Prawo rażąco niesprawiedliwe nie jest prawem”.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. Tytuł najlepszego mówcy Turnieju otrzymał uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.