Sprostowania, odpowiedzi, polemiki

< powrót

 

Sprostowanie artykułu pt. „Reformy sądów nie będzie” opublikowanego w Gazecie Wyborczej

W dniu 4 maja 2016 r. w dzienniku „Gazeta Wyborcza” został opublikowany artykuł autorstwa Jana Rokity pt. „Reformy sądów nie będzie” (str. 11).

We wspomnianej publikacji znajduje się nieprawdziwe stwierdzenie, że „w ubiegłym roku w Polsce nie było nikogo na tyle silnego, aby skłonić Naczelny Sąd Administracyjny do ujawnienia liczby i marek zakupionych limuzyn”. Rzecznik Prasowy NSA informuje, że ani w  ubiegłym roku ani w latach poprzednich Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego nie odmawiał jakichkolwiek informacji o samochodach stanowiących własność Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wręcz przeciwnie, Prezes NSA mając na uwadze zasadę jawności i przejrzystości funkcjonowania organów Państwa pozytywnie załatwiał wnioski składane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej zawierające prośby o informacje dotyczące majątku, pozostającego do dyspozycji NSA. Jako przykład można wskazać sprawę wszczętą wnioskiem z dnia  25 czerwca 2015 r. (nr V Inf/S 0411/111/15), w której udostępniono wnioskodawcy nie tylko dane o liczbie samochodów według kryterium modelu, marki, wersji, roku produkcji, pojemności silnika, rodzaju paliwa, ceny zakupu netto, daty zakupu, daty pierwszej rejestracji pojazdu, przebiegu pojazdu, aktualnej wartości księgowej, ale również informacje o zasadach korzystania z samochodów służbowych w NSA oraz ilości pracowników je obsługujących. W poprzednich latach udzielono również zainteresowanym podmiotom informacji związanych z zakupem samochodów na potrzeby Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz okoliczność, że autor wspomnianej publikacji nie zwracał się do Prezesa NSA o informacje w opisanym zakresie, niezrozumiałe i pozbawione podstaw jest stwierdzenie, z którego wynika w istocie jakoby Naczelny Sąd Administracyjny ukrywał informacje dotyczące samochodów służbowych.

Małgorzata Jaśkowska

Rzecznik Prasowy NSA