Wizyty, spotkania, konferencje

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym organizowane są wizyty studentów polskich i zagraniczych uczelni wyższych, w szczególności wydziałów prawa i administracji, podczas których uczestnicy mają okazję obejrzeć budynek NSA, bibliotekę sądową oraz czytelnię akt, a także salę rozpraw i Salę Zgromadzeń. Możliwe jest również uczestnictwo w rozprawie sądowej lub symulacji rozprawy oraz zorganizowanie pogadanki lub wysłuchanie wykładu dotyczącego historii i współczesności sądownictwa administracyjnego, jego roli i pozycji ustrojowej.

W sprawach możliwości zorganizowania wizyty w Sądzie, prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji Sądowej NSA,

tel. (22) 551 65 00, e-mail: informacje@nsa.gov.pl

< powrót

 

Wizyta studentów z Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Kraków

W dniu 28 lutego 2020 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym miała miejsce wizyta studyjna członków Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Kraków.

Grupa wzięła udział, w charakterze publiczności, w rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i zwiedziła gmach Sądu. W ramach wizyty odbyło się również spotkanie z dr. hab. Michałem Kowalskim z Wydziału Informacji Sądowej, w trakcie którego omówiono praktyczne aspekty pracy sędziego oraz strukturę, organizację i działalność sądów administracyjnych.