Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2021-12-29

100 rocznica powołania Najwyższego Trybunału Administracyjnego

W 2022 r. sądownictwo administracyjne będzie obchodzić 100 rocznicę powstania Najwyższego Trybunału Administracyjnego (NTA), który stanowił pierwszy w dziejach niepodległego państwa polskiego sąd administracyjny o ogólnokrajowym zasięgu działania. Powołanie NTA przewidywała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku, tzw. konstytucja marcowej.Zgodnie z art. 73 miał on stać na czele co najmniej dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego, uprawnionego do orzekania o legalności aktów administracyjnych wydawanych przez administrację rządową i samorządową. Choć konstytucyjnych deklaracji dotyczących utworzenia dwuszczeblowego sądownictwa administracyjnego nigdy nie urzeczywistniono, to jednak na podstawie ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. powołano NTA, który swoją działalność rozpoczął dopiero w dniu 25 października 1922 r. i funkcjonował do czasu wybuchu II wojny światowej. Siedziba NTA znajdowała się w Warszawie przy ul. Miodowej. Szczegółowe informacje na temat historii sądownictwa administracyjnego w czasach II Rzeczypospolitej i działania NTA znajdują się w zakładce Sądownictwo administracyjne – Historia. Link do strony