Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2022-12-16

Spotkanie Prezesa NSA z Prezydentem RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Prezes NSA Jacek Chlebny i Prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim

W dniu 16 grudnia 2022 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny złożył wizytę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie. Spotkanie poświęcone było projektowi ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2870). Stanowisko Prezesa NSA zostało zawarte w piśmie z dnia 16 grudnia 2022 r. WOP-ZPP.025.9.2022.2, którego skan publikujemy poniżej.

fot. Przemysław Keler/KPRP

pismo Prezesa NSA z dnia 16 grudnia 2022 r. nr WOP-ZPP.025.9.2022.2. (pobierz)