Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2023-03-28

Udział Prezesa NSA w konferencji zorganizowanej przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA) we współpracy z TSUE i ETPCz na temat dialogu sądowego w sprawach azylowych

W dniach 23-24 marca 2023 r. w siedzibie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny wziął udział w konferencji – High-Level Roundtable zorganizowanej przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA) we współpracy z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka na temat dialogu sądowego między TSUE, ETPCz i sądami krajowymi w sprawach azylowych - ”Developments in judicial dialogue through the case-law of the CJEU, the ECtHR and national courts in the field of the Common European Asylum System (CEAS)”. Konferencja zgromadziła delegacje sędziów TSUE, ETPCz oraz sędziów 25 sądów krajowych UE+ orzekających w dziedzinie azylu, w tym sędziów administracyjnych z Polski. Wystąpienie inauguracyjne wygłosił Prezes TSUE Koen Lenaerts. Prezes NSA Jacek Chlebny w panelu zatytułowanym „Access to asylum procedure and protection against inhuman or degrading treatment” wygłosił referat pt. „Border procedure from the national perspective”.