Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2023-03-03

W dniu 1 marca 2023 r. zmarł sędzia NSA w stanie spoczynku Stefan Cebulski

W dniu 1 marca 2023 r. zmarł sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku Stefan Cebulski.

Stefan Cebulski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1952.  Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej i zdaniu egzaminu sędziowskiego został mianowany asesorem sądowym  w Sądzie Powiatowym w Szopienicach. Na stanowisku sędziego orzekał w Sądzie Powiatowym w Mysłowicach, a następnie Sądzie Powiatowym w Będzinie.  W dniu 12 września 1962 r. powołany został na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, w którym m.in. wykonywał obowiązki wizytatora. W dniu 10 lipca 1986 r. został powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Ośrodku Zamiejscowym w Katowicach, gdzie orzekał do dnia przejścia w stan spoczynku, tj. 1 lipca 1998 r.

Prezes, Wiceprezesi ,Sędziowie, Szef Kancelarii Prezesa oraz Pracownicy Naczelnego Sądu Administracyjnego z głębokim smutkiem żegnają Pana Sędziego Stefana Cebulskiego składając jednocześnie Rodzinie i Najbliższym szczere wyrazy współczucia.