Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2022-11-15

W dniu 14 listopada 2022 r. zmarł prof. Adam Zieliński - były Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prof. Adam Zieliński

W dniu 14 listopada 2022 r. zmarł prof. dr hab. Adam Zieliński, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1982-1992.

Prof. Adam Zieliński urodził się 28 czerwca 1931 r. w Pruszkowie. Po ukończeniu w 1953 r. studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i ukończeniu aplikacji i asesury został powołany na stanowisko sędziego Sądu Powiatowego dla miasta stołecznego Warszawy (1955) i sędziego Sądu Wojewódzkiego dla miasta stołecznego Warszawy (1961). W 1968 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1975 r. doktora habilitowanego, a w 1989 r. profesora zwyczajnego. Był autorem licznych publikacji naukowych, popularno - naukowych oraz książek,  głównie z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa administracyjnego.

W latach 1996-2000 piastował urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, a wcześniej zajmował stanowiska: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Posła na Sejm i Członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości oraz Honorowym Łańcuchem Sędziowskim Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prezes, Wiceprezesi, Sędziowie, Szef Kancelarii Prezesa oraz Pracownicy Naczelnego Sądu Administracyjnego z głębokim smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci prof. Adama Zielińskiego i składają najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie.

W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako znakomity prawnik, oddany Kolega, prawy i życzliwy Człowiek.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 25 listopada o godz. 10.00 w Kościele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14 oraz na Cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki).

fot. Anna Tomaka/NSA

Uroczystość 100-lecia powołania NTA - Zamek Królewski w Warszawie Prezes NSA Jacek Chlebny i prof. Adam Zieliński na Zamku Królewskim w Warszawie  100-lecie powołania NTAprof. Adam Zieliński, Zamek Królewski w Warszawie, obchody 100-lecia powołania NTA