Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2023-02-01

Wystąpienie Prezesa NSA na posiedzeniu plenarnym Senatu RP – 31 stycznia 2023 r.

Jacek Chlebny Prezes NSA podczas wystąpienia w Senacie RP w dniu 31.01.2023

W dniu 31 stycznia 2023 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny oraz Wiceprezes NSA – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej Jerzy Siegień wzięli udział w posiedzeniu Senatu RP, w trakcie którego procedowana była uchwalona przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2023 r. ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, zakładająca m.in. przeniesienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów sądów powszechnych, wojskowych i Sądu Najwyższego, a także badania spełnienia przez sędziów tych sądów wymogów niezawisłości i bezstronności. 

Poniżej publikujemy wystąpienie Prezesa NSA wygłoszone na 57. posiedzeniu Senatu RP X kadencji w dniu 31 stycznia 2023 r.

 

Wystąpienie Prezesa NSA - 31 stycznia 2023 r. - pobierz