Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2021-06-09 13:36:34
Utworzył: Dorota Bielecka
Data ostatniej publikacji: 2021-06-10 10:54:55
Opublikował: Dorota Bielecka