Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach NSA

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Jednolity dokument

Jednolity dokument (format xml)

Formularz oferty - załącznik nr 1

Wykaz osób - załącznik A do oferty

Wykaz usług - załącznik nr 5

Wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy - załącznik nr 6

Oświadczenie do Wykazu osób - załącznik nr 7

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2017-02-14 10:05:24
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2017-04-14 12:56:36
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle