Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach NSA

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Jednolity dokument

Jednolity dokument (format xml)

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2018-01-25 10:30:39
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2018-04-18 11:30:31
Opublikował: Adriana Koralewska