Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach NSA

Ogłoszenie o wyborze oferty

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia 13.03.2019 r.

Wyjaśnienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

JEDZ (format pdf)

JEDZ (format xml)

Załączniki do SIWZ

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2019-02-11 11:13:46
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2019-04-19 11:42:56
Opublikował: Adriana Koralewska