Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach NSA

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pytania do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

JEDZ

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2020-01-17 11:17:16
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2020-03-13 11:10:22
Opublikował: Adriana Koralewska