Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa 130 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy 130 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2020-11-06 15:22:01
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2020-12-10 16:35:13
Opublikował: Adriana Koralewska