Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa 130 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy 130 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytanie

Załączniki do SIWZ

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Identyfikator postępowania

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2020-12-14 16:11:21
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2021-01-22 09:17:47
Opublikował: Adriana Koralewska