Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa 140 szt. komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników NSA

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy 140 szt. komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania II

ogłoszenie o wyborze oferty

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2015-02-05 10:49:36
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji:
Opublikował: