Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa 140 szt. komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy 140 szt. komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego

Ogłoszenie o wyborze oferty

Odpowiedź na wniosek

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzory załączników do SIWZ

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2015-10-30 13:29:27
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2015-11-20 11:18:40
Opublikował: Adriana Koralewska