Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa 180 szt. monitorów LCD na wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego


Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy 180 szt. monitorów LCD na wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego
 

Informacja o wyborze oferty

Streszczenie oceny ofert

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wzory załączników do SIWZ

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2016-06-17 14:00:52
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2016-08-18 11:48:53
Opublikował: Adriana Koralewska