Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów biurowych

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2018-10-16 11:34:29
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2018-11-27 09:15:02
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle