Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego oprogramowania Microsoft SQL Server Standard 2017 lub oprogramowania równoważnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego oprogramowania Microsoft SQL Server Standard 2017 lub oprogramowania równoważnego

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna)

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2018-08-16 14:58:38
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2018-09-17 15:46:45
Opublikował: Adriana Koralewska