Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa do NSA materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym w trybie zapytania o cenę postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów biurowych.

ogłoszenie o wyborze oferty

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2014-11-17 13:08:03
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji:
Opublikował: