Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa do NSA materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy materiałów biurowych

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2016-08-17 13:01:27
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2017-02-21 15:48:46
Opublikował: Adriana Koralewska